• Miljøanalyse av trefasader 

      Plesser, Thale Sofie Wester; Kristjansdottir, Torhildur Fjola; Tellnes, Lars; Flæte, Per Otto; Gobakken, Lone Ross; Alfredsen, Gry (SINTEF Fag;5, Research report, 2013)
      Å benytte tre som fasademateriale blir ofte sett på som et miljøvennlig alternativ til andre, ofte ikke fornybare, materialer. Trekledninger kommer i mange utgaver: ubehandlet tre og tre med overflatebehandling, impregnert ...