• Innsiktsarbeid ung.no Delrapport 2 

   Lassemo, Eva; Tøndel, Gunhild; Sand, Kari (SINTEF Rapport;2019:00213, Report, 2019)
   Prosjektets mål har vært å generere kunnskap om hva ungdom er opptatt av, og hva de ønsker hjelp med når de skriver inn spørsmål til den digitale informasjons- og kommunikasjonstjenesten ung.no, samt utarbeide anbefalinger ...
  • Kartlegging spørsmål fra lhbtiq-ungdom, ung.no 

   Lassemo, Eva; Sand, Kari; Tøndel, Gunhild (SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-);, Research report, 2020)
   Målet med dette prosjektet var å kartlegge hvordan normbrudd knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika er framstilt i spørsmål og redaksjonelt innhold på ung.no. Et utvalg på ...
  • Legitim retrett: Hvordan arkitektur former samhandling i et valgfritt fellesskap 

   Skaar, Marianne; Tøndel, Gunhild; Henriksen, Ida Marie (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Artikkelen studerer forholdet mellom fysisk utforming og sosial samhandling ved å benytte introduksjonen av ny arkitektur på fjellets åpne hytter. Analysen tar empirisk utgangspunkt i den selvbetjente hytta Nye Skåpet i ...
  • Samarbeid mellom helsetjenestene for mennesker med psykiske lidelser 

   Tøndel, Gunhild; Ose, Solveig Osborg (SINTEF Rapport;A26357, Research report, 2014)
  • Skeive barn og unge i barnevernet. En studie av barnevernets praksis og tilnærminger. 

   Paulsen, Veronika; Svendsen, Stina; Tøndel, Gunhild; Kaasbøll, Jannike; Ådnanes, Marian; Thaulow, Kristin; Midtgård, Trude Mariane (Research report, 2020)
   Denne rapporten oppsummerer funnene fra prosjektet «Barnevern i et lhbti-perspektiv» som NTNU Samfunnsforskning og SINTEF har gjennomført på oppdrag fra Bufdir i perioden 2018- 2020.