• Energibruk i bygninger. Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk 

   Dokka, Tor Helge; Svensson, Anna; Wigenstad, Tore; Andresen, Inger; Simonsen, Ingeborg; Berg, Torer F. (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);76, Research report, 2011)
  • Etterevaluering av EKSBO-pilotprosjekt. Enebolig i Asker 

   Klinski, Michael; Fredriksen, Eyvind; Sørnes, Kari; Svensson, Anna (SINTEF Rapport (SINTEF Byggforsk);SBF 2016 A0654, Research report, 2016)
   Etterevaluering av EKSBO-pilotprosjekt - Enebolig i Asker. SINTEF Byggforsk har evaluert en enebolig i Asker som var pilot i NFR-prosjektet "Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger", EKSBO. Ikke alle ...
  • Evaluering av ni passivhusboliger på Rossåsen ved Sandnes EBLE – Evaluering av boliger med lavt energibehov. Delrapport 1 

   Thomsen, Judith; Svensson, Anna; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;13, Research report, 2014)
   Rapporten presenterer resultater fra evaluering av ni eneboliger med passivhusstandard på Rossåsen ved Sandnes. Husene ble bygd av Fjogstadhus. I undersøkelsen ble det målt total energibruk, innetemperatur, luftfuktighet ...
  • Kostnader for nye småhus til høyere energistandard 

   Skeie, Kristian Stenerud; Lien, Anne Gunnarshaug; Svensson, Anna; Andresen, Inger (SINTEF Fag;37, Research report, 2016)
   Hvor mye mer koster det å bygge småhus etter de nye energikravene i TEK10 eller som passivhus? Blir det en forskjell om kravene beregnes med tiltaksmetoden eller med rammekravmetoden? I denne rapporten er kostnadene beregnet ...
  • Livsløpsvurdering (LCA) av puss på isolasjon 

   Wærp, Silje; Svensson, Anna; Holøs, Sverre Bjørn; Murphy, Mark Allen (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);95, Research report, 2012)
   Rapporten oppsummerer livsløpsanalyse (LCA) av fasadeisolerings system puss på isolasjon. Livsløpsanalysen dokumenterer produktenes miljøbelastning fra vugge til grav samt beregner spart energi og tilhørende sparte ...
  • Syv energiambisiøse oppgraderinger av yrkesbygg. Resultater fra arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet UPGRADE Solutions 

   Mysen, Mads; Blom, Peter; Svensson, Anna; Almås, Anders-Johan (SINTEF Fag;2, Research report, 2013)
   Regjeringens arbeidsgruppe for energieffektivisering av bygg (Arnstad, 2010) slår fast at det største potensialet for energieffektivisering finnes i den eksisterende bygningsmassen. Gode forbildeprosjekter vil vise hva som ...
  • UPGRADE – Veileder for energiambisiøs oppgradering av yrkesbygg 

   Mellegård, Sofie Elisabet; Svensson, Anna (SINTEF Notat;11, Research report, 2014)
   En helhetlig, stegvis gjennomgang av hvordan man bør gå fram for å få til en ambisiøs energioppgradering. Temaer som inngår i veilederen er tilstandsanalyser, mulighetsstudier, kostnadsanalyse, støtteordninger og beskrivelser ...