• Bokvalitet i asylmottak. En veileder 

   Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine; Thorshaug, Ragne Øwre; Grønseth, Anne Sigfrid (Research report, 2016)
   Dette heftet er et av flere resultater fra et forskningsprosjekt om bokvalitet i asylmottak. Prosjektet «What Buildings Do − The Effect of the Physical Environment on Quality of Life of Asylum Seekers», startet opp i 2012 ...
  • Bokvalitet på norske asylmottak 

   Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine; Støa, Eli (SINTEF Fag;29, Research report, 2015)
   Er bokvaliteten på norske asylmottak god nok, hvordan påvirker den asylsøkernes livskvalitet, hvilke organisatoriske grep kan gi forbedring? Gjennom casestudier av utvalgte asylmottak, befaringer og bilder gir denne ...
  • Endelig hjemme. Utforming av boliger for vanskeligstilte 

   Støa, Eli; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard (Research report, 2007)
  • Flere flyktninger bosatt raskere. Hvordan fikk kommunene det til? 

   Søholt, Susanne; Nygaard, Marit; Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard (NIBR-rapport;, Research report, 2018)
   Referat. Rapporten handler om hvordan kommunene klarte å doble bosettingen av flyktninger fra 2014 til 2016 og endatil raskere. Som del av dette undersøkes om den økte bosettingen gikk på bekostning av bolig- og nabolagskvalitet ...
  • Framing Outsidedness – Aspects of Housing Quality in Decentralized Reception Centres for Asylum Seekers in Norway 

   Hauge, Åshild Lappegard; Støa, Eli; Denizou, Karine (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In 2013, more than seventy per cent of Norwegian reception centres for asylum seekers were decentralized or partly decentralized, meaning that the residents lived in ordinary homes dispersed around the town or local area, ...