• Bortkastet impregnering mot slagregn 

   Slapø, Fredrik; Kvande, Tore; Bakken, Noralf (Journal article, 2017)
   Ulike impregneringsmidler benyttes for å bedre regnmotstandsevnen til teglmurverk, men effekten er sårbar med tanke på riss og andre svakheter i murverket. Forsøk utført i SINTEF sitt slagregnskap viser at ingen av de ...
  • Masonry’s Resistance to Driving Rain: Mortar Water Content and Impregnation 

   Slapø, Fredrik; Kvande, Tore; Bakken, Noralf; Haugen, Marit Kristin; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Alongside well-researched themes such as water and moisture, the service life and function of masonry veneers are often compromised by precipitation combined with poor design considerations, execution, and selection of ...
  • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

   Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Sletta, Håvard; Skjermo, Jorunn; Hagemann, Andreas; Sheridan, Edel; Røkke, Nils; Sørum, Lars; Shmueli, Andrea; Rødseth, Ørnulf J.; Kvamstad-Lervold, Beate; Lødeng, Rune; Tschentscher, Roman; Bjørgen, Astrid; Heyn, Richard; Dahl, Nina; Ringdalen, Eli; Hovland, Jon; Helness, Herman; Handå, Aleksander; Grande, Carlos A.; Wærnes, Ole; Høgaas, Per Helge; Alnæs, Lisbeth; Eidem, Per A.; Røkke, Nils; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Rüther, Petra; Time, Berit; Slapø, Fredrik (SINTEF rapporter;, Research report, 2019-08)
   Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og analyser knyttet til sentrale ...
  • Personsertifisering kan gi færre byggskader 

   Slapø, Fredrik (Journal article, 2019)
   Mange byggskader kunne vært unngått med bedre opplæring av dem som utfører arbeidene. Spesielt innen radonsikring og pussystemer ser vi behov for egne kurs utover fagopplæringen.
  • Vil gi nytt liv til gammel tegl 

   Slapø, Fredrik; Danner, Tobias (Journal article, 2021)
   Det beste for miljøet er å rehabilitere det som allerede er bygget, i stedet for å bygge nytt. Når byggene ikke kan rehabiliteres, er det nest beste å gjenbruke materialene. Sammen med næringen ser vi nå på muligheter for ...