• Brukersentrert utvikling av offentlige elektroniske tjenester - en veileder for prosjektledere 

   Følstad, Asbjørn; Skjetne, Jan Håvard (Research report, 2007)
   Utvikling av offentlige elektroniske tjenester må gjøres med tilstrekkelig hensyn til tjenestens brukere. Det operative ansvaret for at en elektronisk tjeneste utvikles i samsvar med brukerens behov, ligger hos den enkelte ...
  • Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene 

   Haugstveit, Ida Maria; Skjetne, Jan Håvard; Walderhaug, Ståle; Antonsen, yngve; Ellingsen, May-Britt; Håheim-Saers, Nils; Heggelund, Yngve (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om hvordan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen SAR i Nordområdet. Prosjektgruppa har arbeidet ut ifra en menneske-teknologi-organisasjon (MTO) ...
  • Design and evaluation of an electronic triage system for prehospital monitoring of patients 

   Haugstveit, Ida Maria; Eide, Aslak Wegner; Liverud, Anders Erik; Rake, Eivind L.; Dalgard, Steffen Harald; Vedum, Jon; Skjetne, Jan Håvard (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Prehospital emergency triage involves prioritising patients and deciding who are in the most urgent need of treatment and medical intervention. Currently used triage methods do not support simple sharing of patient-related ...
  • Sluttrapport 3D søk 

   Skjetne, Jan Håvard (Research report, 2010)
   Prosjektet gjennomførte en undersøkelse av stat-of-the-art på områder hvordan 3D har blitt brukt for å navigere og søke i data og informasjon. Basert på dette ble det gjennomført møter med seks mulige brukere av 3D søk. ...
  • Teknologitrender som påvirker transportsektoren 

   Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard (SINTEF Rapport;2017:00303, Research report, 2017-09-18)
   SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender ...
  • Teknologitrender som påvirker transportsektoren 

   Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender ...