• Organisering og eierskap av trafikkdata 

   Wahl, Ragnhild; Skjetne, Eirik (SINTEF Rapport;STF50 A05090, Research report, 2005)
   Utviklingen av informasjonssystemer og etterspørsel etter god og oppdatert trafikkinformasjon til ulike formål har ledet til en erkjennelse av at det er nødvendig å avklare ansvars- og eierskapsforhold til trafikkdata. ...
  • TASS5 for Trondheim 

   Meland, Solveig; Skjetne, Eirik; Tørset, Trude; Malmin, Olav Kåre (SINTEF rapport;A05100, Research report, 2006)
   Denne rapporten inneholder dokumentasjon av TASS versjon 5 for Trondheim. Den nye versjonen av modellen representerer en oppgradering av tidligere transportmodell, TASS versjon 4. Endringen består i at vesentlige deler av ...