• Building integrated vertical wind turbines : Experiences from the roof of Biskop Gunnerus gate 14 in Oslo 

   Haase, Matthias; Skeie, Kristian Stenerud; Tronstad, Tron Vedul (SINTEF Research;19, Research report, 2014)
   This report describes results of the installation of vertical axis wind turbines on the topof ‘Biskop Gunnerus gate 14’ in Oslo. Measurements of wind, electricityproduction and noise were taken and correlated. The results ...
  • Cost Optimal Retrofitting Of Shopping Malls In Europe 

   Haase, Matthias; Lolli, Nicola; Skeie, Kristian Stenerud; Noris, Federico (Conference object; Peer reviewed, 2015)
   The aim of this study was to assess the possible retrofitting actions with a cost-optimal vision for shopping mall managers. Cost optimization was analysed with state-of-the-art evaluation tools, taking initial, operational ...
  • Energioppgradering av norske boliger – Evaluering av scenariorapporter og forslag til virkemidler 

   Klinski, Michael; Hauge, Åshild Lappegard; Godbolt, Åsne Lund; Skeie, Kristian Stenerud (ZEB Project report;32, Research report, 2017)
  • Energiplan - tre trinn for tre epoker : Systematisk energioppgradering av småhus - SEOPP 

   Skeie, Kristian Stenerud; Kleiven, Tommy; Lien, Anne Gunnarshaug; Risholt, Birgit Dagrun (SINTEF Fag;25, Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler trinnvis oppgradering av eneboliger fra seksti-, sytti- og åttitallet til dagens forskriftsnivå eller bedre. Med en trinnvis plan kan flere boligeiere se seg råd til oppgradering, og boligmassen ...
  • Evaluering av Enovas passivhusprogram 

   Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Haavik, Torgeir K; Gjøsund, Gudveig; Johansen, Jens Petter; Lånke, Arne Fredrik; Berg, Heidi Ødegård; Andresen, Inger; Skeie, Kristian Stenerud (Research report, 2015)
   NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura har i samarbeid med Rambøll og SINTEF Byggforsk evaluert Enovas støtteprogram for nye og eksisterende bygninger som oppgraderes eller bygges på passivhus- eller lavenergibyggnivå. ...
  • Kostnader for nye småhus til høyere energistandard 

   Skeie, Kristian Stenerud; Lien, Anne Gunnarshaug; Svensson, Anna; Andresen, Inger (SINTEF Fag;37, Research report, 2016)
   Hvor mye mer koster det å bygge småhus etter de nye energikravene i TEK10 eller som passivhus? Blir det en forskjell om kravene beregnes med tiltaksmetoden eller med rammekravmetoden? I denne rapporten er kostnadene beregnet ...
  • Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus 

   Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian Stenerud; Bjaanes, Elisabeth O.; Hagen, Karen; Kvalø, Yngve (SINTEF Fag;42, Research report, 2017)
   I løpet av prosjektperioden i SEOPP skulle to demo-hus oppgraderes. For to hus med behov for omfattende oppgradering var målet å utvikle mest mulig kostnadseffektive løsninger for energioppgradering og samtidig heve ...
  • REBO - Bærekraftig oppdatering av etterkrigstidens boligblokker: Artikkelsamling fra Husbankens strategiske forskningsprogram REBO 2008-2012 

   Kjølle, Kari; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Skeie, Kristian Stenerud (SINTEF Fag;8, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Det er gjennomført sju casestudier av ...
  • The Key Drivers for Energy Retrofitting of European Shopping Centres 

   Haase, Matthias; Skeie, Kristian Stenerud; Woods, Ruth (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2015)