• FutureBuilt Zero - A simplified dynamic LCA method with requirements for low carbon emissions from buildings 

   Resch, Eirik; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Tellnes, Lars G. F.; Andresen, Inger; Selvig, Eivind; Stoknes, Stein (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   FutureBuilt is a voluntary program for ambitious low-carbon construction projects. To incentivize measures that lead to the lowest climate change impact from all aspects of buildings and according to national Paris agreement ...
  • FutureBuilt ZERO metodebeskrivelse 

   Resch, Eirik; Andresen, Inger; Selvig, Eivind; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Tellnes, Lars G. F.; Stoknes, Stein (Research report; Others, 2020)
   FutureBuilt ZERO introduserer kriterier for netto klimagassutslipp over hele byggets levetid. Kriteriene strammes gradvis inn over tid for_a bidra til at Norge n_ar sine klimam_al. FutureBuilt _nsker _a best mulig insentivere ...
  • GHG emission requirements and benchmark values in Norwegian building codes 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Fuglseth, Mie Sparby; Resch, Eirik; Lausselet, Carine; Andresen, Inger; Brattebø, Helge; Hahn, Ulla (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   As a response to the Paris agreement, Norway is committed to reducing greenhouse gas (GHG) emissions by 50 percent by 2030. Highly energy-efficient buildings have a greater proportion of embodied GHG emissions from material ...
  • Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) 

   Bergsdal, Håvard; Sørensen, Åse Lekang; Cervenka, Zdena; Holm, Øystein; Thomsen, Judith; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Stokke, Raymond Andreas; De Boer, Luitzen; Hamdan, Hasan; Holmen, Elsebeth; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Backe, Stian; Kauko, Hanne; Georges, Laurent; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Skaar, Christofer; Wolfgang, Ove; Brattebø, Helge; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Sandberg, Nina Holck; Pinel, Dimitri; Thorvaldsen, Kasper Emil; Alonso, Maria Justo; Askeland, Magnus; Petersen, Sobah Abbas; Favero, Matteo; Carlucci, Salvatore; Liu, Peng (ZEN Report;28, Research report, 2020)
   Forord. Forskning og innovasjon er grunnpilaren i vår visjon om å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Innovasjonskomiteen skal bistå senterledelsen i dette arbeidet gjennom å etablere gode innovasjonsprosesser ...
  • Klimagasskrav til materialbruk i bygninger. Utvikling av grunnlag for å sette absolutte krav til klimagassutslipp fra materialbruk i norske bygninger 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Fuglseth, Mie; Resch, Eirik; Lausselet, Carine; Andresen, Inger; Brattebø, Helge; Hahn, Ulla (ZEN Report;24, Research report, 2020)
   Målsetninger om klimagassutslippsreduksjoner fra materialbruk i bygg har fram til i dag vært knyttet til prosentvis reduksjon sammenlignet med referansebygg. Fordelen ved denne tilnærmingen er at det har vært mulig å sette ...
  • NOTAT FutureBuilt ZERO – Kriterier, regneregler og dokumentasjonskrav 

   Andresen, Inger; Resch, Eirik; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Stoknes, Stein (Research report, 2020)
   Notatet inneholder kriterier, regneregler og dokumentasjonskrav for ‘FutureBuilt ZERO – veien mot nullutslipp’, kriterier for lavutslippsbygg og -områder. Notatet er utarbeidet på bakgrunn av arbeid i referansegruppen ...