• Storulykker innen passasjertransport globalt i perioden 1991-2003 

      Rausand, G. (SINTEF rapport;STF38 A04406, Research report, 2004)
      Rapporten gir en oversikt over storulykker verden over i årene 1991-2003 innentransportområdene jernbane, sjøfart og luftfart. Storulykker er i rapporten definert som ulykkermed minst fem omkomne. Ulykkene analyseres ved ...