• Beregning av flystøy etter T-1442 for Bodø lufthavn/hovedflystasjon 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2007)
   Det er beregnet nytt støysonekart for Bodø lufthavn/hovedflystasjon etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det nye kartet tar hensyn til forlengelsen av rullebanen i vestre ende som benyttes av militære ...
  • Beregning av helikopterstøy ved Haukeland universitetssykehus 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2013)
   Oppdragsgiver: Helse Bergen HF
  • Beregning av støysonegrenser for Alta lutfthavn etter retningslinje T-1442 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2006)
   Denne rapporten viser grunnlag for og resultater av beregninger av flystøy ved Alta lufthavn etter reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med NORTIM, den norske flystøymodellen ...
  • Beregning av støysonegrenser for Ålesund lufthavn Vigra etter retningslinje T1442 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2007)
   Det er beregnet nye støysoner for Ålesund lufthavn Vigra etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet basert på trafikken for 2005 og en prognose for 2016. Beregningene er utført med programmet NORTIM, det norske ...
  • Beregning av støysonegrenser for Stavanger lufthavn Sola etter retningslinje T1442 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2007)
   Det er beregnet nye støysoner for Stavanger lufthavn Sola etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet basert på trafikken for 2005 og en prognose for 2015. Beregningene er utført med programmet NORTIM, det norske ...
  • Flystøyberegning for Bergen lufthavn Flesland. Støysonegrenser etter T-1277 for eksisterende rullebane og et scenario med 2 rullebaner. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2005)
   STF90 A050061 Det er beregnet flystøysonegrenser for Bergen lufthavn Flesland i henhold til retningslinje T-1277 fra Miljøverndepartementet. Beregningen er foretatt med programmet NORTIM og basert på trafikksituasjonen ...
  • Flystøyberegninger for Hammerfest lufthavn 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2004)
   Det er beregnet støysonegrenser for Hammerfest Lufthavn. Støysonene er beregnet i henhold til retningslinje T-1277 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med programmet NORTIM som tar hensyn til topografien ...
  • Flystøyberegninger for Moss lufthavn Rygge. Støysonegrenser etter T-1442 for ti års prognose 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Det er gjennomført støyberegninger for Moss Lufthavn Rygge relatert til  Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i plansaker (T-1442) samt forurensningsforskriften.   Støyberegningene er ...
  • Flystøysonegrenser for Østre Æra flyplass beregnet etter retningslinje T-1442 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2006)
   STF90 A06025 Norges Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb søker fornyet konsesjon for drift av flyplassen på Østre Æra. SINTEF har utarbeidet støysonegrenser etter ny retningslinje T-1442 som inngår som grunnlag i ...
  • Flystøysoner for Kirkenes lufthavn - Høybuktmoen Støysoner etter retningslinje T-1442/2016 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Kirkenes lufthavn - Høybuktmoen etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ...
  • Flystøysoner for Kirkenes lufthavn - Høybuktmoen. Støysoner etter retningslinje T-1442/2016. Versjon 2 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Kirkenes lufthavn - Høybuktmoen etter Miljøverndepartementets retn ingslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til ...
  • Flystøysoner for Krokstad luftsportssenter -Sørum Støysoner etter T1442/2016 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   SINTEF har fått i oppdrag fra Norges luftsportforbund å utarbeide støysonekart for et mulig framtid ig luftsportssenter ved Krokstad i Sørum. Tre mulige scenario er lagt til grunn for beregningene i denne rapporten. Det ...
  • Flystøysoner for Namsos lufthavn. Støysoner etter T-1442/2016 

   Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Namsos lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning ...
  • Flystøysoner på Bardufoss lufthavn, Støysoner etter T-1442/2012 

   Bustad, Joakim; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Det er utarbeidet flystøysonekart for Bodø lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2026. Beregning av støy er ...
  • Flystøysoner på Bodø lufthavn, Støysoner etter T1442/2012 

   Bustad, Joakim; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Det er utarbeidet flystøysonekart for Bodø lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2026. Beregning av støy er ...
  • Flystøysoner på Kjeller flyplass 2018, historiske fly. Støysoner etter 11442/2016 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støyberegning for Kjeller flyplass for et scenario med kortere rullebane enn i dag og trafikk med bare historiske fly. Beregning av støy er utført med ...
  • Flystøysoner på Kjeller flyplass 2018, historiske fly. Støysoner etter T1442/2016 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
   Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støyberegning for,Kjeller flyplass for et scenario med kortere rullebane enn i dag og trafikk med bare historiske fly. Beregning av støy er utført med ...
  • Flystøysoner på Kjeller flyplass. Støysoner etter T1442/2012 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   DENNE RAPPORTEN ERSTATTER RAPPORT SINTEF A28133 Det er utarbeidet flystøysonekart for Kjeller flyplass etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2012 og forurensingsforskriften, basert på registrert trafikk ...
  • Flystøysoner på Stord Lufthavn Sørstokken - Flystøysoner etter T-1442/2012 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Det er utarbeidet flystøysonekart for Stord Lufthamn Sørstokken etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2025. Beregning ...
  • Flystøysoner på Vadsø lufthavn. Støysoner etter T-1442/2012 

   Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Det er utarbeidet flystøysonekart for Vadsø lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2025. Beregning av støy ...