• Biodegradation-mediated alterations in acute toxicity of water-accommodated fraction and single crude oil components in cold seawater 

   Brakstad, Odd Gunnar; Størseth, Trond Røvik; Rønsberg, Marianne Unaas; Hansen, Bjørn Henrik (Journal article; Peer reviewed, 2018-08)
   Hydrocarbon biodegradation may be slower in cold Arctic than in temperate seawater, and this will affect the toxicity time window of the hydrocarbons. In this study, the acute toxicities of water-soluble phases of ...
  • Body burdens of PAHs and alkylated phenols in copepods in the Ekofisk region - Water column monitoring 2021 

   Hansen, Bjørn Henrik; Choquet, Marvin; Sørensen, Lisbet; Creese, Mari; Rønsberg, Marianne Unaas; Nepstad, Raymond (SINTEF Ocean rapporter;OC2022 A-108, Research report, 2022-11-28)
   This report summarizes the findings from the Water Column Monitoring in April 2021 where zooplankton (Calanus finmarchicus) were collected and sampled around the Ekofisk region in the North Sea. Extraction and analyses of ...
  • Implementering av norske oljer i COSIWEB 

   Almås, Inger Kjersti; Rønsberg, Marianne Unaas (SINTEF Ocean reports;OC2017 A-188, Research report, 2017-09-06)
   COSIWEB (Computerized Oil Spill ldentification) er en internasjonal database som brukes i forbindelse med oljesølidentifikasjon, både for å sammenligne forurensningsprøver med mulige kilder i samme sak, men også med øvrige ...
  • OC2018 A-006 Oil spill identification - OSINET – Round Robin 2017 

   Almås, Inger Kjersti; Rønsberg, Marianne Unaas (SINTEF Ocean rapporter;A-006, Research report, 2018-01-25)
   The 12th Oil Spill ldentification Round Robin test (RR2017 ) within the Bonn Agreement Oil Spill ldentification Network of Experts (OSINET ) has been organized by Rijkswaterstaat, Netherlands. This year's case consisted ...
  • Oil spill identification - OSINET – Round Robin 2016 

   Rønsberg, Marianne Unaas; Almås, Inger Kjersti (SINTEF Ocean reports;OC2017 A-035, Research report, 2017-01-30)
   The 11 th Oil Spill ldentification Round Rabin test (RR2016) within the Bonn Agreement Oil Spill ldentification Network of Experts (OSINET) has been organized by Rijkswaterstaat, Netherlands. This year's samples, one spill ...
  • Oxidation of methane in seawater - Laboratory experiments and the use of models - OC2022 A-114 

   Brakstad, Odd Gunnar; Nordam, Tor; Øverjordet, Ida B.; Almås, Inger Kjersti; Rønsberg, Marianne Unaas; Molid, Marianne A.; Aas, Marianne; Hakvåg, Sigrid (SINTEF Ocean rapporter;OC2022 A-114, Research report, 2022-12-16)
   Oxidation of methane was determined in this project by two methods: Stable isotope analyses (13CH4) and by the use of tritium-labelled methane (3H-CH4). The intentions of the project were to obtain methane oxidation rates ...
  • Rengjøring av tanker benyttet til mellomlagring av oljeemulsjon om bord på oljevernfartøy 

   Sørheim, Kristin Rist; Daling, Per Snorre; Pettersen, Thor-Arne; Almås, Inger Kjersti; Rønsberg, Marianne Unaas (SINTEF Ocean rapporter;OC2024 A-039, Research report, 2024-04-18)
   Fiske-, fangst- og lastefartøy som brukes i den kystnære oljevernberedskapen har siden 2011 vært underlagt Forskrift om bruk av fartøy i oljevern. Fartøy har frem til 2022 ikke hatt mulighet for mellomlagring av oljeemulsjon ...