• Effect of surface treatment on chloride ingress and carbonation in concrete structures – State of the art 

   Plesser, Thale Sofie Wester (COIN Project report;3, Research report, 2008)
  • Identifying typical hourly DHW energy use profiles in a hotel in Norway by using statistical methods 

   Ivanko, Dmytro; Nord, Natasa; Sørensen, Åse Lekang; Plesser, Thale Sofie Wester; Walnum, Harald Taxt; Sartori, Igor (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The aim of this research is to improve the existing approaches of domestic hot water (DHW) energy use analysis in buildings. A comprehensive statistical analysis of hourly DHW energy use for a hotel in Oslo, Norway, was ...
  • Limsystemer for limtre og sponplater. Sammensetning og miljøegenskaper 

   Plesser, Thale Sofie Wester (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);94, Research report, 2012)
  • Maling og beis for trefasader. Sammensetning og helse- og miljøegenskaper 

   Plesser, Thale Sofie Wester (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);79, Research report, 2011)
   I Norge er det regelen at utvendig treverk overflatebehandles. Overflatebehandlingen, som kan være i form av impregnering, olje, beis eller maling, har til oppgave å beskytte og forskjønne. Overflatebehandlingsprodukter ...
  • Miljøanalyse av trefasader 

   Plesser, Thale Sofie Wester; Kristjansdottir, Torhildur; Tellnes, Lars; Flæte, Per Otto; Gobakken, Lone Ross; Alfredsen, Gry (SINTEF Fag;5, Research report, 2013)
   Å benytte tre som fasademateriale blir ofte sett på som et miljøvennlig alternativ til andre, ofte ikke fornybare, materialer. Trekledninger kommer i mange utgaver: ubehandlet tre og tre med overflatebehandling, impregnert ...
  • Moisture in Concrete - Alkaline sensitive surface treatments.Literatur study 

   Plesser, Thale Sofie Wester (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);5, Research report, 2007)
  • Ombruk av byggematerialer. Veileder for dokumentasjon av ytelser 

   Kron, Magnus; Plesser, Thale Sofie Wester; Risholt, Birgit Dagrun; Stråby, Karolina; Thunshelle, Kari (Others, 2022)
   Forord. Byggenæringen genererer mye avfall, og både rehabilitering og nybygging krever store mengder byggematerialer. I dag er byggematerialene stort sett nye og dessuten i høy grad lagd av jomfruelige råvarer. Ombruk ...
  • Ombruk av byggevarer – innspill til statlige føringer 

   Hauge, Åshild Lappegard; Henriksen, Marin Kristine; Rønning, Monica; Flagstad, Ingeborg Olsdatter; Plesser, Thale Sofie Wester (SINTEF Fag;101, Research report, 2023)
   Bakgrunn: Målet for denne forskningsstudien er å samle innspill til vilkår for ombruk av byggematerialer i Norge og de statlige føringene for dette. Vi har spurt om hvordan entrepriseformer, lovendringer, veiledning for ...
  • Ombruk av gatestein. Kartlegging, prøving, LCA og kostnadsanalyser 

   Fufa, Selamawit Mamo; Plesser, Thale Sofie Wester; Grytli, Tuva (SINTEF Fag;79, Research report, 2021)
   Denne rapporten er hovedleveranse fra SINTEF-prosjektet Prøving av ombruksbyggevarer – Testing reused Building Products. Arbeidet som presenteres i denne rapporten, ble utført i samarbeid med forskningsprosjektet REBUS – ...
  • Prediction of DHW energy use in a hotel in Norway 

   Ivanko, Dmytro; Nord, Natasa; Sørensen, Åse Lekang; Sartori, Igor; Plesser, Thale Sofie Wester; Walnum, Harald Taxt (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Domestic hot water (DHW) systems are significant consumers of energy in buildings. This article is dedicated to hourly and daily DHW energy use modeling, with the aim of achieving energy savings in buildings. The methods ...
  • REBUS project (2020–2023). Final report 

   Fufa, Selamawit Mamo; Knoth, Katrin; Plesser, Thale Sofie Wester; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Kallaos, James; Hauge, Åshild Lappegard; Brown, Marin Kristine; Sunde, Olav; Seilskjær, Erlend; Larsen, Bente Iren; Zimmermann, Regitze Kjær; Birgisdottir, Harpa; Andersson, Johanna (SINTEF Fag;106, Research report, 2024)
   REBUS project vision and objectives: The research project REBUS – REuse of Building materials – a USer perspective started in 2020 with a vision of developing a knowledge platform to enable the wider and more efficient ...
  • Reuse of building materials. Guide to the documentation of performance 

   Kron, Magnus; Plesser, Thale Sofie Wester; Risholt, Birgit Dagrun; Stråby, Karolina; Thunshelle, Kari (Book, 2022)
   Preface. The construction industry generates a good deal of waste, and both rehabilitation and new construction require large quantities of building materials. At present, building materials in use are mostly new and also ...