• Energieffektivitet i bygninger. Trender i energibruk og byggeteknikk 

   Blom, Peter; Pettersen, Trine Dyrstad; Mysen, Mads (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);247, Research report, 1999)
  • Veileder for prosjektering av passivhus – småhus 

   Myhre, Lars; Schild, Peter G.; Pettersen, Trine Dyrstad; Blom, Peter; Gullbrekken, Lars (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);105, Research report, 2012)
   Kapittel 1 presenterer de norske passivhuskravene gitt i standarden NS 3700:2010. Oppvarmingsbehovet skal beregnes med lokale klimadata, og ikke med standard referanseklima som etter rammekrav i TEK10. NS 3700 har et ...