• Development of an outdoor auralisation prototype with 3D sound reproduction 

   Viggen, Erlend Magnus; Vennerød, Jakob; solvang, Audun; Olsen, Herold (Journal article, 2015)
   Auralisation of outdoor sound has a strong potential for demonstrating the impact of different community noise scenarios. We describe here the development of an auralisation tool for outdoor noise such as traffic or industry. ...
  • Flystøyberegninger for Brønnøysund lufthavn – Brønnøy. 

   Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (Research report, 2010)
   Oppdragsgiver Oslo Lufthavn AS; OSL AS
  • Flystøysoner etter T-1442/2016 for landingsplass ved NLSH Vesterålen 

   Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen ved Nordlandssykehuset Vesterålen i Stokmarknes. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et ...
  • Flystøysoner for helikopterbase på Trøsen, alternativt Evenskjer, i Skånland kommune 

   Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;2019:00112, Report, 2019)
   Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk på to alternative lokaliseringer av base for Luftambulansetjenesten. Alternativene ligger i Trøsen ...
  • Flystøysoner for helikopterbase ved Hartevassdammen i Bykle kommune 

   Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk ved Bykle helikopter- og sjøflyplass, Hovden. Trafikkgrunnlaget omfatter normal flyge-aktivitet for ...
  • Konsekvensutredning for plassering av Polititets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Tema: Helikopterstøy 

   Berge, Truls Svenn; Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gjestland, Truls (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har SINTEF utført en konsekvensutredning for støy fra helikoptertrafikk for Politiets nasjonale beredskapssenter som er planlagt lagt til Taraldrud i Ski kommune. Etter ...
  • Methods and system to measure the environmental impact of individual vehicles in traffic 

   Berge, Truls Svenn; Olsen, Herold; solvang, Audun (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   This report presents the final results from the MOVE project financed by the BIA program. The project is a joint project with Acoustic One, Norsk Elektro Optikk AS (NEO), Norsonic, Vegdirektoratet (The Norwegian Public ...
  • NORTIM version 3.3. User Interface Documentation 

   Randeberg, Rolf Tore; Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (Research report, 2007)
   NORTIM, the program for calculation of aircraft noise propagation, has four main components: A calculation kernel, a project database, a master database, and a user interface. The latter is a tool where the user may combine ...
  • Nytt verktøy for innendørs støy 

   Olsen, Herold (Research report, 2008)
   Forprosjektet er gjennomført i henhold til de forutsetningene som ble gitt av oppdragsgiverne. Det er gjennomført en kommunikasjonsrunde med de involverte partene for å klarlegge ønsker og behov. De datamessige sidene ved ...
  • Oslo Lufthavn Masterplan 2012-2050. Støyberegninger. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore; Olsen, Herold (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   I masterplanarbeidet for Oslo lufthavn har det vært gjort støyberegninger for flere fremtidige scenarier ved hjelp av programmet NORTIM, den norske modellen som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Denne ...
  • Outdoor and indoor noise in bedrooms. A case study from Oslo 

   Olsen, Herold; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   Indoor noise exposure in children's bedroom has been studied by SINTEF Digital. It is a part of the MILPAAHEL project "Environmental noise and childrens`s sleep and health - using the MoBa cohort", at The Norwegian Institute ...
  • Presentasjon av Støybygg 

   Olsen, Herold (Lecture, 2011)
   Støybygg er et dataverktøy for registrering av bygningskonstruksjoner og beregning av innendørs støy fra utendørs kilder. Det er utviklet for å bidra til enhetlig behandling av støyforhold for de ulike gruppene av støykilder. ...
  • Støy fra helikopter ved Aker sykehus - Alternative planer 

   Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;2019:00383, Report, 2019)
   Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk på tre alternative lokaliseringer av landingsplass på planlagt nytt Aker sykehus i Oslo. Variasjon ...
  • Støy fra helikoptertrafikk ved planlagt uttak av is fra Svartisen 

   Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for planlagt aktivitet med SVAICE sitt uttak av is fra Svartisen. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy ...
  • Støyberegner - Teknisk dokumentasjon 

   Randeberg, Rolf Tore; Olsen, Herold (Research report, 2007)
   Denne rapporten er en teknisk beskrivelse av støyberegningsløsningen som er utviklet av SINTEF for Statens vegvesen. Hensikten med rapporten er primært å gjøre framtidig utviklingsarbeid og vedlikehold enklere ved at ...
  • Støysonegrenser for Bergen lufthavn, Flesland etter retningslinje T-1442. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Olsen, Herold; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2007)
   Det er beregnet flystøysoner for Bergen lufthavn, Flesland i samsvar med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Grunnlaget er trafikken for hele året 2006 og en ti års prognose. Beregningene er utført med versjon ...
  • Støysoner etter T-1442/2012 for Tønsberg flyplass, Jarlsberg 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Olsen, Herold; Gelderblom, Femke B. (SINTEF Rapport;, Research report, 2013)
   Det er utarbeidet støysonekart for Tønsberg flyplass Jarlsberg i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved ...
  • Støysoner for nytt flygemønster ved helikopterlandingsplass på Stangnes Syd 

   Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen på Stangnes Syd i Harstad. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn ...