• Analyse marint restråstoff 2019 

   Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn (SINTEF Ocean rapporter;2020:00904 A, Research report, 2020-09-30)
   Rapporten gir en oversikt over mengder restråstoff som oppstod fra norsk fiskeriog havbruksnæringen i 2019. Hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. Nytt for året ...
  • Analyse marint restråstoff 2020 

   Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn (SINTEF Ocean rapporter;2021:00633 A, Research report, 2021-06-15)
   Rapporten gir en oversikt over mengder restråstoff som oppstod fra norsk fiskeriog havbruksnæringen i 2020. Hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2020 oppstod ...
  • Analyse marint restråstoff 2021 

   Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn (SINTEF Ocean rapporter;2022:00501 A, Research report, 2022-06-15)
   Rapporten gir en oversikt over mengder restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2021. Hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2021 ...
  • Filetproduksjon av brosme - En enkel kost-nytte-analyse 

   Grimsmo, Leif; Myhre, Magnus Stoud; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen; Dalsvåg, Hanne (SINTEF rapport;2023:00144 A, Research report, 2023-01-31)
   Brosme (brosme brosme) benyttes i dag hovedsakelig som råvare til produksjon av tørrfisk og klippfisk, men det er et mål å øke verdiskapningen fra denne arten. En mulighet til å øke verdiskapningen er produksjon av filet ...
  • Havnæringene i nord. Næringsutvikling og verdiskaping frem mot 2040 

   Breimo, Gorm; Leitet, Maria; Høyli, Randulf; Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger (SINTEF rapport;2018:01146, Research report, 2018)
   Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot ...
  • Making a Web-Portal With Aquaculture Sustainability Indicators for the General Public 

   Mikkelsen, Eirik Inge; Myhre, Magnus Stoud; Robertsen, Roy; Winther, Ulf (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   The sustainability of aquaculture is a complex issue that can be hard to assess and communicate. Communicating it to the general public is in many ways an even bigger challenge than communicating to experts on sustainability ...
  • Mapping of Marine Rest Raw Material in the Norwegian Seafood Industry: A Decade of Results 

   Myhre, Magnus Stoud; Skavang, Pernille Kristiane; Remme, Jannicke; Wolff, Robert; Carvajal, Ana Karina (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   From 2013 to 2022, the available volumes, degree of utilization, as well as the application of different fractions of marine rest raw materials, like heads and skins, originating from the Norwegian seafood industry have ...
  • Markedskartlegging brosme - En betraktning av dagens status 

   Tveit, Guro Møen; Myhre, Magnus Stoud; Uglem, Solveig; Keller-Storrud, Trond; Skjerven, Per Arne (SINTEF Ocean rapporter;2023:00249 A, Research report, 2023-02-22)
   Brosme benyttes i dag hovedsakelig som råvare til produksjon av konvensjonelle produkter, i form av saltfisk/klippfisk og tørrfisk. Det er imidlertid ønskelig å øke verdiskapningen og lønnsomheten av brosme, og aktørene ...
  • Sjømatnæringen og Covid-19 - Tiltak, strategier, muligheter og utfordringer 

   Lilleng, Grethe; Thorvaldsen, Trine; Størkersen, Kristine Vedal; Myhre, Magnus Stoud; Misund, Andreas Ugelvik (SINTEF Ocean rapporter;2023:00608 A, Research report, 2023-05-24)
   I mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) at Covid-19 var en pandemi og den norske regjeringen innførte en nasjonal nedstenging av samfunnet. Denne rapporten presenterer en studie av konsekvenser av korona for ...
  • Økonomisk betydning av norsk havgående fiskeflåte - Den havgående fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping 

   Johansen, Ulf; Richardsen, Roger; Myhre, Magnus Stoud; Young, Eric (SINTEF rapport;2022:00870 A, Report, 2022-09-01)
   Fiskeflåten er utgangspunktet for all produksjon i den fiskeribaserte verdikjeden. Aktivitet skapes både bakover og framover i verdikjeden som en følge av virksomheten i fangstleddet. Analysene i denne rapporten har ...
  • Økonomisk betydning av norsk havgående fiskeflåte - Den havgående fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping 

   Johansen, Ulf; Richardsen, Roger; Myhre, Magnus Stoud; Young, Eric Edward Cameron S Dun (SINTEF rapport;2022:00870 A, Research report, 2022-09-01)
   Fiskeflåten er utgangspunktet for all produksjon i den fiskeribaserte verdikjeden. Aktivitet skapes både bakover og framover i verdikjeden som en følge av virksomheten i fangstleddet. Analysene i denne rapporten har tatt ...