• Analyse marint restråstoff 2019 

   Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn (SINTEF Ocean rapporter;2020:00904 A, Research report, 2020-09-30)
   Rapporten gir en oversikt over mengder restråstoff som oppstod fra norsk fiskeriog havbruksnæringen i 2019. Hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. Nytt for året ...
  • Analyse marint restråstoff 2020 

   Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn (SINTEF Ocean rapporter;2021:00633 A, Research report, 2021-06-15)
   Rapporten gir en oversikt over mengder restråstoff som oppstod fra norsk fiskeriog havbruksnæringen i 2020. Hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2020 oppstod ...
  • Havnæringene i nord. Næringsutvikling og verdiskaping frem mot 2040 

   Breimo, Gorm; Leitet, Maria; Høyli, Randulf; Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger (SINTEF rapport;2018:01146, Research report, 2018)
   Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot ...
  • Making a Web-Portal With Aquaculture Sustainability Indicators for the General Public 

   Mikkelsen, Eirik Inge; Myhre, Magnus Stoud; Robertsen, Roy; Winther, Ulf (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   The sustainability of aquaculture is a complex issue that can be hard to assess and communicate. Communicating it to the general public is in many ways an even bigger challenge than communicating to experts on sustainability ...