• Simulering av opphold i redningsrom 

      Jenssen, Gunnar; Moscoso, Claudia; Hoem, Åsa Snilstveit; Arnesen, Petter; Södersten, Carl; Skjermo, Jo; Karlsson, Hampus (SINTEF Rapport;2020:00013, Research report, 2020)
      Dokumentet rapporterer resultater fra en eksperimentell fullskala Virtual Reality (VR) studie med formål å simulere designkriterier for utforming og innredning av et redningsrom for å få en klarest mulig dokumentasjon av ...