• Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge. 1. halvår 2005 

   Mogseth, Elinor (SINTEF Rapport;A2465, Research report, 2005)
   STF78 A055505 Norsk pasientregister presenterer med dette aktivitetstall for psykisk helsevern for barn og unge (BUP) for 1. halvår 2005. Formålet med rapporten er å formidle noen utvalgte hovedtall for aktiviteten, ...
  • Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge. Driftsåret 2004 

   Mogseth, Elinor (SINTEF Rapport;A2463, Research report, 2005)
   STF78 A055503 Norsk pasientregister presenterer med dette aktivitetstall for psykisk helsevern for barn og unge (BUP) for 2004. Formålet med rapporten er å formidle noen utvalgte hovedtall for aktiviteten i 2004. NPR ...