• Byanalyser for Trondheim og Trondheimsregionen. NTP 2010-2019 

   Meland, Solveig (SINTEF rapport;A06131, Research report, 2006)
  • Evaluering av samkjøring. Erfaringer fra samkjøringsaktiviteter i Bergensområdet. 

   Meland, Solveig; Lervåg, Lone-Eirin; Roche-Cerasi, Isabelle (SINTEF Rapport;A26695, Research report, 2015)
  • Governance in Maritime Passenger Transport: Green Public Procurement of Ferry Services 

   Bjerkan, Kristin Ystmark; Karlsson, Hampus; Sondell, Rebecka Snefuglli; Damman, Sigrid; Meland, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Governance is central for sustainability transitions in maritime transport. Norwegian authorities can directly influence developments in maritime transport through green public procurement, and low- or zero-emission ...
  • Green Public Procurement for Accelerating the Transition towards Sustainable Freight Transport 

   Karlsson, Hampus; Meland, Solveig; Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid; Bjørge, Nina Møllerstuen; Babri, Sahar (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Requests for emission reduction in the freight transport sector will be more intense in the coming years. One possible strategy to reduce emissions from freight transport is through utilising zero emission vehicles, which ...
  • Grønn vekst i distriktskommuner. Kvantitative indikatorer med vekt på energi 

   Meland, Solveig; Hung, Christine Roxanne (SINTEF;2023:00759, Research report, 2023)
  • Jernbane i transportanalyser 

   Meland, Solveig; Malmin, Olav Kåre (SINTEF Rapport;A22375, Research report, 2012)
   Oppdragsgiver: NSB
  • Kunnskapsgrunnlag for nasjonal RVU 2025-2031 - utvalgsgrunnlag og datainnsamlingsmetoder 

   Svaboe, Gunnhild Beate Antonsen; Meland, Solveig; Tørset, Trude (;N-02/24, Research report, 2024)
   I forbindelse med den pågående anskaffelsesprosessen av RVU 2025 2031, har Statens vegvesen bestilt et notat fra SINTEF som skal brukes som kunnskapsgrunnlag på to tema. Temaene er I) bruk av webpanel vs. Folkeregisteret ...
  • Mobilitet som verktøy for bærekraftig utvikling i distriktskommuner. Studie i Oppdal kommune 

   Lervåg, Lone-Eirin; Meland, Solveig; Foss, Trond; Lillestøl, Per Johan (SINTEF rapport;2021:00448, Research report, 2021)
   Bærekraftig mobilitet i Oppdal kommune. Rapporten dokumenterer resultatene fra et forprosjekt i Oppdal kommune, hvor hensikten har vært å frembringe et kunnskapsgrunnlag for videre forskning og innovasjon som påskynder ...
  • Nullutslippsnabolag i smarte byer: Definisjon, vurderingskriterier og nøkkelindikatorer: Versjon 3.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Baer, Daniela; Cheng, Caroline Y; Truloff, Shannon; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;38, Research report, 2022)
   Denne rapporten beskriver definisjonen, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i forskningssenteret for nullutslippsområde i smarte byer (ZEN senteret). Denne tredje utgaven av ZEN-definisjonen bygger på ...
  • Nullutslippsområde i smarte byer Definisjon, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier: Versjon 5.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Sartori, Igor; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Anandasivakumar, Ekambaram (ZEN Report;62, Research report, 2024)
   Denne rapporten beskriver definisjoner, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN-senteret). Versjon 5.0 bygger på tidligere versjoner av ...
  • Nullutslippsområde i smarte byer. Definisjon, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier: Versjon 4.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Cheng, Caroline Y; Brattebø, Helge; Thiis, Thomas Kringlebotn (ZEN Report;46, Research report, 2022)
   Denne rapporten beskriver definisjoner, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN-senteret). Versjon 4.0 bygger på tidligere versjoner av ...
  • Regulering av mikromobilitet. Kartlegging av praksis og erfaringer 

   Meland, Solveig; Sondell, Rebecka Snefuglli; Madero, Alejandra (SINTEF rapport; 2020:00191, Research report, 2020)
  • Reisevaneundersøkelse for Bergensområdet 2013 

   Meland, Solveig; Nordtømme, Marianne Elvsaas (SINTEF Rapport;A25938, Research report, 2014)
  • SINTEF A26324 Teknologi i transportsystemer for gods 

   Meland, Solveig; Foss, Trond; Jenssen, Gunnar; Westerheim, Hans; Sund, Astrid Bjørgen; Stenersen, Dag (Research report, 2015)
  • Smart mobilitet i distriktene - Sammenstilling av nasjonal og internasjonal kunnskap 

   Bardal, Kjersti Granås; Meland, Solveig; Bragtvedt, Stian; Gjertsen, Arild (Nordlandsforskning rapport;7, Research report, 2021-05)
   Nye, smarte mobilitetsløsninger kan bidra til å løse noen av utfordringene knyttet til å etablere og drive bærekraftige kollektivtransporttjenester i distriktene. Utviklingen i teknologi muliggjør blant annet utvikling av ...
  • TASS5 for Trondheim 

   Meland, Solveig; Skjetne, Eirik; Tørset, Trude; Malmin, Olav Kåre (SINTEF rapport;A05100, Research report, 2006)
   Denne rapporten inneholder dokumentasjon av TASS versjon 5 for Trondheim. Den nye versjonen av modellen representerer en oppgradering av tidligere transportmodell, TASS versjon 4. Endringen består i at vesentlige deler av ...
  • Teknologi i transportsystemer for gods 

   Meland, Solveig; Foss, Trond; Jenssen, Gunnar; Westerheim, Hans; Sund, Astrid Bjørgen; Stenersen, Dag (SINTEF rapport;A26324, Research report, 2015)
  • YDALIR. Testing av alle ZEN nøkkelindikatorer i en ZEN-pilot 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Manrique Delgado, Benjamin; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Rokseth, Lillian Sve; Homaei, Shabnam (ZEN Report;51, Research report, 2023)
   Testing av alle ZEN nøkkelindikatorer på Ydalir. Denne rapporten tester ut alle ZEN nøkkelindikatorene i ZEN-pilotområdet Ydalir. Resultatene skal brukes i videreutvikling og verifisering av ZEN-definisjonen og vil gi ...
  • The ZEN Definition – A Guideline for the ZEN Pilot Aareas. Version 3.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;44, Research report, 2022)
   This third version of the ZEN definition guideline report builds upon version 1.0 and 2.0 of the ZEN definition guideline reports and series of ZEN definition reports. This report gives further details on the ZEN KPI tool ...
  • The Zen Definition – A Guideline for the Zen Pilot Areas. Version 2.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;40, Research report, 2022)
   This second version (V2.0) of the ZEN definition guideline report builds upon version V1.0 of the ZEN definition guideline and series of ZEN definition reports. The ZEN categories for GHG emissions, energy, and power have ...