• A zero emission concept analysis of a single family house 

   Dokka, Tor Helge; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Mellegård, Sofie Elisabet; Time, Berit; Haase, Matthias; Maltha, Mette Maren; Lien, Anne Gunnarshaug (ZEB Project report;9, Research report, 2013)
   The main aim of the work has been to do modeling and calculations of the energy use, embodied emission and the total CO2-emission for a typical Norwegian residential building. By doing this we try to reveal and study the ...
  • Helse og inneklima i passivhusboliger. Forskningsbehov, risiko og muligheter 

   Holøs, Sverre Bjørn; Maltha, Mette Maren; Berge, Magnar (SINTEF Fag;7, Research report, 2013)
   Forprosjektet «helse og inneklima i passivhus» har hatt som hensikt å legge grunnlag for mer systematisk undersøkelse av inneklima og helse i norske passivhus og referanseboliger etter TEK over tid, sammenligne dette med ...
  • Presentasjon av casestudier i REBO 

   Buvik, Karin; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Magnus, Eva; Klinski, Michael; Wigenstad, Tore; Flyen, Cecilie; Löfström, Erica; Maltha, Mette Maren; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;6, Research notat, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. I denne rapporten beskrives studier av ...