• Barriers and Success Factors for Continuous Improvement Efforts in Complex ETO Firms 

   Arica, Emrah; Magerøy, Kristoffer; Lall, Marta Therese (Chapter, 2018)
   This paper focuses on the factors that may influence the implementation of continuous improvement efforts, in an Engineer-to-Order (ETO) manufacturing setting. In general, one-of-a-kind production nature and temporary ...
  • Eksportvekst og industrialisering innen vareproduksjon 

   Thomassen, Maria Kristina Kollberg; Buvik, Marte Pettersen; Henriksen, Bjørnar; Kløve, Birgit; Magerøy, Kristoffer; Moen, Øystein; Skjelstad, Lars; Solem, Anniken (SINTEF Rapport;2022:00909, Research report, 2022)
   Forsknings‐ og utviklingsprosjektet "Bærekraftig internasjonalisering for norske produsenter av verdensledende landbruksteknologi" (COMPACT) tar for seg utfordringer og muligheter ved internasjonal vekst i norske ...
  • Fagarbeiderkompetanse. Kartlegging av dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg. 

   Solem, Anniken; Buvik, Marte Pettersen; Finnestrand, Hanne Gudrun; Landmark, Andreas D.; Magerøy, Kristoffer; Ravn, Johan Elvemo (SINTEF Rapport;A27716, Research report, 2016)
  • Merkeordning for avfall i byggeprosjekter. Definisjon og nøkkelindikatorer. Versjon 1 

   Fufa, Selamawit Mamo; Fjellheim, Kristin; González, Pablo; Magerøy, Kristoffer (SINTEF Notat;46, Research report, 2022)
   Forord. Dette notatet er første versjon til et merkeordningssystem for avfallsreduksjon på byggeplass og presenterer resultater fra forskningsprosjektet ConZerW (Construction Site Zero Waste). Målet med notatet er å tydelig ...
  • Sluttrapport. Verdikjede fagarbeider 

   Magerøy, Kristoffer; Finnestrand, Hanne Gudrun; Ravn, Johan Elvemo; Solem, Anniken; Øyum, Lisbeth (SINTEF Rapport;A27515, Research report, 2016)
   Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har ...
  • Veileder for avfallsreduksjon 

   Magerøy, Kristoffer; Fjellheim, Kristin; Fufa, Selamawit Mamo; González, Pablo; Kalstad, Ingrid Hunstad; Luisa, Charlotte Koritzinsky (Research report, 2024)