• AkvaLab – Project Summary Report - Evaluation of seaweed cultivation technology for weather exposed locations 

   Lona, Eivind; Endresen, Per Christian; Skjermo, Jorunn; Tsarau, Andrei; Stefanakos, Christos; Broch, Ole Jacob (SINTEF Ocean rapporter;2020:00593 A, Research report, 2020-10-26)
   SINTEF Ocean has been hired by Vindel AS to give support and recommendations for establishing criteria for testing and evaluation of seaweed cultivation technology for weather exposed locations. The project targeted the ...
  • AkvaLab – Project Summary Report - Evaluation of seaweed cultivation technology for weather exposed locations - 2020:00593 A 

   Lona, Eivind; Endresen, Per Christian; Skjermo, Jorunn; Tsarau, Andrei; Stefanakos, Christos; Broch, Ole Jacob (SINTEF Ocean rapporter;2020:00593 A, Research report, 2020-10-26)
   SINTEF Ocean has been hired by Vindel AS to give support and recommendations for establishing criteria for testing and evaluation of seaweed cultivation technology for weather exposed locations. The project targeted the ...
  • Sikkerhet og risikostyring i eksponerte havbruksoperasjoner - Resultater fra SFI EXPOSED 2015-2023 

   Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine Merethe; Salomonsen, Cecilie; Lona, Eivind (SINTEF rapport;2023:00241 A, Research report, 2023-02-22)
   Denne rapporten er en oppsummering av arbeidet i forskningsområdet "Sikkerhet og risikostyring" i SFI EXPOSED. Risikobildet som er beskrevet, viser at mer kan gjøres for å bedre sikkerheten i havbruk. Sikkerhetsutfordringer ...
  • Tekniske årsaker til rømming av oppdrettslaks og regnbueørret - For perioden 2014-2018 

   Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine; Bjørgum, Astrid; Lona, Eivind; Fagertun, Jan Tore (SINTEF Ocean AS rapporter;2019:00668 A, Research report, 2019-06-19)
   Denne rapporten presenterer en detaljert oversikt over direkte og tekniske årsaker til rømming av laks og regnbueørret i perioden 2014-2018, i tillegg til utredning av utvalgte årsaker til rømming. 64 % av all fisk som er ...
  • Utgreiing av vekst hos dyrkede makroalger på en eksponert og en skjermet lokalitet i Møre og Romsdal 

   Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Endresen, Per Christian; Forbord, Silje; Lona, Eivind (SINTEF Ocean rapporter;2020:01053 A, Research report, 2020-11-10)
   I 2016 utførte SINTEF Ocean et oppdrag (TAREAL 1) for Møre og Romsdal fylkeskommune der matematisk modellering viste at betingelsene for dyrking av makroalger, og da spesielt sukkertare, ser ut til å være spesielt gode i ...
  • Veikart for industriell dyrking av tare i Trøndelag 

   Almås, Karl Andreas; Arlov, Øystein; Bergsmyr, Brage; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Hosen, Johanne Tryggvason; Hovda, Asle J.; Kleiven, Erin; Lona, Eivind; Neves, Luiza S.; Nilsen, Aurora Tung; Toldnes, Bendik; Skjermo, Jorunn (SINTEF Ocean rapporter;2024:00358 A, Research report, 2024-04-24)
   SAMMENDRAG • Med behovet for en mer bærekraftig matproduksjon (mer mat fra havet) og vedtatte klimamål (binding av CO2) er det en ønsket utvikling at den globale produksjonen av dyrket tare skal vokse frem mot 2030. • ...