• Smartfeeder: Hvordan kan smarte tilbringertjenester styrke kollektivtilbudet 

      Lervåg, Lone-Erin; Foss, Trond; Jenssen, Gunnar; Lillestøl, Per J. (SINTEF rapport;2020:00149, Research report, 2021)
      Forskningsprosjektet SmartFeeder har fulgt innføringen og den første utprøvingen av selvkjørende minibusser i Norge Hensikten har vært å bygge om hvordan automatiserte kan bidra til å styrke kollektivtilbudet, for på sikt ...