• eBorger2.0 Den alminnerlige borger som leverandør av offentlig informasjon? 

   Brandtzæg, Petter Bae; Lüders, Marika (Research report, 2008)
   Fremveksten av nye teknologier og bruksmåter har på kort tid endret betingelsen til offentlig informasjon og tjenester. I dag henter 17 prosent av nettbefolkningen offentlig informasjon i brukerskapte fora på Internett ...
  • eCitizen2.0. The ordinary citizen as a supplier of public-sector information 

   Brandtzæg, Petter Bae; Lüders, Marika (Research report, 2008)
   The growth of new technologies and ways of using them has led to rapid changes in the public-sector information and services situation. Today, 17 percent of Internet users regularly download public-sector information from ...
  • Engasjement på Mitt Arbeiderparti 

   Følstad, Asbjørn; Lüders, Marika; Johannessen, Marius Rohde (Research report, 2011)
   Denne rapporten presenterer funn fra en undersøkelse av hvordan Arbeiderpartiet best mulig kan engasjere medlemmer og andre interesserte gjennom lokallagssonerlagsoner på Mitt Arbeiderparti. Det primære datagrunnlaget er ...
  • Kunde-til-kunde gjenbrukstjenester i Norge. Status og markedspotensial 

   Lüders, Marika; Følstad, Asbjørn (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
   Denne rapporten oppsummerer resultatene fra surveyundersøkelsen som ble gjennomført i august 2015 for å undersøke status og markedspotensial for kunde-til-kunde gjenbrukstjenester i Norge. Surveyen er besvart av 807 ...
  • Mass Media in an age of Mass Participation 

   Lüders, Marika (Lecture, 2008)
   Foredraget gir en kritisk diskusjon av den økende tendensen til å inkludere brukerskapte elementer og til å involvere publikum som innholdsprodusenter. Det argumenteres for at selv om deltakerkulturen er verdifull, bør ...
  • NETPOWER: Deltagernes erfaring med Mitt Arbeiderparti. Resultater fra spørreskjemaundersøkelse og gruppeintervjuer 

   Følstad, Asbjørn; Lüders, Marika (Research report, 2010)
   Mitt Arbeiderparti er Arbeiderpartiets nettsider for politisk diskusjon som skal favne bredden av partiets medlemmer og andre politisk interesserte. For å få kunnskap om hvordan deltagerne på Mitt Arbeiderparti opplever ...
  • Privat 2.0: Person- og forbrukervern i den nye medievirkeligheten 

   Brandtzæg, Petter Bae; Lüders, Marika (Research report, 2009)
   I løpet av kort tid har nye sosiale medier endret både på teknologiske muligheter og kommunikasjonsmønstre oss imellom. Dette har igjen forandret betingelsene for person- og forbrukervern. Brukerne er blitt innholdsprodusenter ...
  • Seniorer og sosiale medier 

   Lüders, Marika (Research report, 2011)
   Målsetningen med studien Seniorer og sosiale medier er å undersøke bruksmønstre for sosiale medier blant seniorer (alder 55+). Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av 899 respondenter. Utvalget er gjort ved selvseleksjon, ...
  • The role of a political party website: Lessons learnt from the user perspective 

   Følstad, Asbjørn; Johannessen, Marius Rohde; Lüders, Marika (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Though substantial research efforts have been spent on understanding the role of political party websites, there is a lack of in-depth knowledge con-cerning how such webpages are experienced by their users. In this paper, ...
  • Time Collapse in Social media: Extending the Context Collapse 

   Brandtzæg, Petter Bae; Lüders, Marika (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Context collapse, or the flattening of multiple audiences into a single context, has been an important notion in research on privacy experiences, self-performance, and changing user practices in social media. Yet, previous ...