• Arilds gate 6 - oppgradering av en verneverdig bygård i Trondheim: Et pilotprosjekt i REBO 

   Simonsen, Ingeborg; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;1, Research notat, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...
  • Beslutningsprosesser ved oppgradering til universiell utforming og høy energistandard. Casestudier i REBO 

   Magnus, Eva; Hauge, Åshild Lappegard; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;3, Research notat, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten er en av flere delrapporter ...
  • Bevisste strategier for oppgradering av boligselskaper 

   Löfström, Erica; Hauge, Åshild Lappegard; Mellegård, Sofie Elisabet; Fredriksen, Eyvind; Klinski, Michael (SINTEF Fag;32, Research report, 2015)
   Rapporten sammenfatter resultatene fra forskningsprosjektet BEVISST. Med utgangspunkt i to borettslag og ett sameie har prosjektet testet strategier som kan stimulere boligselskaper til å vedta ambisiøs og energieffektiv ...
  • Building augmented wind turbines - BAWT : Integrated solutions and technologies of small wind turbines 

   Haase, Matthias; Löfström, Erica (SINTEF Fag;34, Research report, 2015)
   The aim of the project is to develop new knowledge, integrated solutions, and technologies of small/micro wind turbines. Financed by the Norwegian State Housing Bank (Husbanken) the project tries to analyse possibilities ...
  • Flerfaglig analyse av casestudier i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker 

   Kjølle, Kari; Denizou, Karine; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Buvik, Karin; Hauge, Åshild Lappegard; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Wigenstad, Tore; Flyen, Cecilie (SINTEF Fag;10, Research report, 2013)
   Denne rapporten er en flerfaglig analyse av funn fra casestudier av oppgraderte boligblokker. Universell utforming og energistandard er vektlagt i casestudiene. REBO er et kortnavn or Husbankensfireårige strategiske ...
  • How to maximize the chances of sustainable renovation in housing cooperatives 

   Hauge, Åshild Lappegard; Löfström, Erica; Mellegård, Sofie Elisabet (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  • Nordahl Bruns gate 2 i Drammen. Et pilotprosjekt i REBO 

   Denizou, Karine; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;2, Research notat, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankensfireårige strategiske forskningsprogram «God boligkvalitet for alle – utfordringerog løsninger for etterkrigstidens boligblokker» 2008 – 2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...
  • Nordre Gran BL i Groruddalen, Oslo. Et pilotprosjekt i REBO 

   Denizou, Karine; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;4, Research notat, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiskeforskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger foretterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...
  • Presentasjon av casestudier i REBO 

   Buvik, Karin; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Magnus, Eva; Klinski, Michael; Wigenstad, Tore; Flyen, Cecilie; Löfström, Erica; Maltha, Mette Maren; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;6, Research notat, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. I denne rapporten beskrives studier av ...
  • Smart meters and people using the grid: exploring the potential benefits of AMR-technology 

   Löfström, Erica (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The debate on the introduction of AMR (Automated Meter Reading) in Norwegian households is largely built on the assumption that users will react on price incitements in relation to electricity. However, the basic function ...
  • Supporting Social Interaction in Care Environments: Exploring Stakeholder Perspectives on the Potential of Interactive Technology 

   Dahl, Yngve; Löfström, Erica (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article explores care stakeholders’ perspectives on how interactive technology can help form socially active environments in residential care settings. Based on participatory workshops, involving representatives from ...
  • Trollåsenga boligområde i Kristiansund. Et pilotprosjekt i REBO 

   Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Kjølle, Kari; Christophersen, Jon; Löfström, Erica (SINTEF Notat;5, Research notat, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...