• Belegningsstein av betong binder CO2 fra luften 

   Engelsen, Christian John; Ludvigsen, Bjørn; Bruun, Arne Gunnar; Kron, Magnus; Rønning, Anne (Journal article, 2021)
   Hvor mye CO2 kan betongbelegningsstein suge til seg fra luften gjennom den naturlige aldringsprosessen karbonatisering? Et forskningsprosjekt ledet av SINTEF Community viser at mengden er betydelig.
  • Ombruk av byggematerialer. Veileder for dokumentasjon av ytelser 

   Kron, Magnus; Plesser, Thale Sofie Wester; Risholt, Birgit Dagrun; Stråby, Karolina; Thunshelle, Kari (Others; Veileder, 2022)
   Forord. Byggenæringen genererer mye avfall, og både rehabilitering og nybygging krever store mengder byggematerialer. I dag er byggematerialene stort sett nye og dessuten i høy grad lagd av jomfruelige råvarer. Ombruk ...
  • Reuse of building materials. Guide to the documentation of performance 

   Kron, Magnus; Plesser, Thale Sofie Wester; Risholt, Birgit Dagrun; Stråby, Karolina; Thunshelle, Kari (Book, 2022)
   Preface. The construction industry generates a good deal of waste, and both rehabilitation and new construction require large quantities of building materials. At present, building materials in use are mostly new and also ...
  • Sikre glassrekkverk 

   Aasheim, Jan-Fredrik; Kron, Magnus (SINTEF Fag;71, Research report, 2020)
   Denne rapporten er resultatet av et partnerfinansiert forskningsprosjekt utført av SINTEF i perioden høst 2019 til høst 2020. Rapporten handler om glassrekkverk, med spesielt søkelys på krav, prosjektering, ansvarsforhold ...
  • Sklisikkerhet – målemetoder og kravsetting 

   Kron, Magnus; Sæther, Dag Henning; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Notat;24, Research notat, 2017)
   Forprosjektet har bidratt til å øke forståelsen og kompetansen innenfor prøving av sklisikkerhet. Resultater fra utprøving av flere metoder på et utvalg gulvprøver gir grunnlag for et større og langsiktig arbeid med mål ...