• A Norwegian ZEB-definition embodied emission 

   Kristjansdottir, Torhildur; Fjeldheim, Henning; Selvig, Eivind; Risholt, Birgit Dagrun; Time, Berit; Georges, Laurent; Dokka, Tor Helge; Bourelle, Julien; Bohne, Rolf André; Cervenka, Zdena (ZEB Project report;17, Research report, 2014)
   This report deals with how to define what a Zero Emission Building (ZEB) is with explanation and analysis of different parameters related to embodied emissions of CO2 equivalents. The report can be used as a guidance tool ...
  • A zero emission concept analysis of an office building 

   Dokka, Tor Helge; Kristjansdottir, Torhildur; Time, Berit; Mellegård, Sofie Elisabet; Haase, Matthias; Tønnesen, Jens (ZEB Project report;8, Research report, 2013)
   The main aim of the work has been to do modeling and calculations of the energy use, embodied emission and the total CO2-emissions for a typical Norwegian office building. The goal is to find the most important parameters ...
  • Embodied greenhouse gas emissions from PV systems in Norwegian residential Zero Emission Pilot Buildings 

   Kristjansdottir, Torhildur; Good, Clara Stina; Inman, Marianne Rose; Schlanbusch, Reidun Dahl; Andresen, Inger (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Greenhouse gas (GHG) emissions from the combustion of fossil energy need to be reduced to combat global climate change. For zero energy and Zero Emission Buildings (ZEB), photovoltaic solar energy systems are often installed. ...
  • Energi- og klimagassanalyse av isolasjonsmaterialer 

   Schlanbusch, Reidun Dahl; Fufa, Selamawit Mamo; Sørnes, Kari; Kristjansdottir, Torhildur (SINTEF Fag;23, Research report, 2014)
   Sammenlikning av åtte isolasjonsmaterialer med hensyn til energibruk, klimagassutslipp og -innhold og utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer. Studien inkluderer utslipp fra råvarer, produksjon og transport til byggeplass ...
  • Energikonsepter for Ådland boligområde 

   Risholt, Birgit Dagrun; Thomsen, Judith; Kristjansdottir, Torhildur; Haase, Matthias; Lien, Kristian Myklebust; Dokka, Tor Helge (ZEB Project report;15, Research report, 2014)
   I ZEB, og som en del av arbeidspakke 5 "Konsepter og strategier for nullutslippsbygg", er det gjennomført en studie av to energikonsepter for boligområdet Ådland i Bergen. Ådland ligger ved Flesland, rett sør for Bergen ...
  • Lessons learnt from embodied GHG emission calculations in zero emission buildings (ZEBs) from the Norwegian ZEB research centre 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Kristjansdottir, Torhildur; Andresen, Inger (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The objective of this work is to present, evaluate and discuss the calculation methodology and embodied greenhouse gas (GHG) emission results from zero emission building (ZEB) case studies from the Norwegian ZEB research ...
  • Life Cycle GHG Emissions from a Wooden Load-Bearing Alternative for a ZEB Office Concept 

   Hofmeister, Tobias Barnes; Kristjansdottir, Torhildur; Time, Berit; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie (ZEB Project report;20, Research report, 2015)
   A major contributor to global greenhouse gas emissions is the production of concrete and steel for the construction industry. This report presents a comparison of the life cycle GHG impact of a concrete and steel load-bearing ...
  • Miljøanalyse av trefasader 

   Plesser, Thale Sofie Wester; Kristjansdottir, Torhildur; Tellnes, Lars; Flæte, Per Otto; Gobakken, Lone Ross; Alfredsen, Gry (SINTEF Fag;5, Research report, 2013)
   Å benytte tre som fasademateriale blir ofte sett på som et miljøvennlig alternativ til andre, ofte ikke fornybare, materialer. Trekledninger kommer i mange utgaver: ubehandlet tre og tre med overflatebehandling, impregnert ...
  • Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme 

   Hauge, Åshild Lappegard; Sørnes, Kari; Godbolt, Åsne Lund; Kristjansdottir, Torhildur; Sørensen, Åse Lekang; Fredriksen, Eyvind (SINTEF Notat;10, Research notat, 2014)
   Hovedresultatene fra prosjektet «Suksessfaktorer for solvarme» Hovedmålet med prosjektet har vært å øke kunnskapen om solvarmeanlegg i Norge gjennom å samle brukererfaringer fra syv private solvarmeanlegg i Oslo-området.
  • Systematisering av erfaringer med passivhus – oppfølging. Nærmere analyse med fokus på innemiljø, energibruk og kostnader 

   Klinski, Michael; Berg, Torer F.; Maltha, Mette; Mellegård, Sofie; Kristjansdottir, Torhildur; Berge, Magnar; Holøs, Sverre Bjørn; Dokka, Tor Helge (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);113, Research report, 2012)
  • ZEB pilot house Larvik. As Built Report 

   Sørensen, Åse Lekang; Andresen, Inger; Kristjansdottir, Torhildur; Amundsen, Harald; Edwards, Kristian (ZEB Project report;33, Research report, 2017)
   This report describes the ZEB pilot house Larvik, which was constructed during the autumn 2014. The ZEB pilot house is a two-storey single-family residential building situated near Larvik, Norway. The building was designed ...