• Senter for Jernbanesertifisering - Årsrapportfor 2007 Versjon 0.3 

      Kosberg, Jan-Erik (Research report, 2008)
      Foreliggende rapport beskriver Senter for Jernbanesertifisering (SJS) sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2007. I tillegg er det tatt med vesentlige hendelser fra første kvartal 2008.SINTEF ble 16. desember 2003 ...