• Evaluering av Helsebiblioteket 

   Kofod-Petersen, Anders; Farshchian, Babak A. (Research report, 2009)
   Helsebiblioteket har eksistert i tre år. I den anledning har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten bedt SINTEF IKT å evaluerer organisasjonen. Evalueringen består av to deler: en kvalitativ undersøkelse i blant ...
  • Proxies for Privacy in Ambient Systems 

   Kofod-Petersen, Anders; Cassens, Jörg (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   The increased use of social-network services for sharing personal information has made it easier to gain awareness of each other. It has also increased the interest in privacy issues, especially since it is not always clear ...
  • Report on ESUMS Risk Analysis 

   Omerovic, Aida; Kofod-Petersen, Anders; Solhaug, Bjørnar; Svagård, Ingrid Storruste; Tran, Le Minh Sang (Research report, 2012)
   This report documents the results of the first case study in the FRISK project, namely a risk analysis. The target of analysis is the ESUMS (Enhanced Sustained Use Monitoring System) prototype system and services for remote ...
  • Tourist Without a Cause 

   Kofod-Petersen, Anders; Langseth, Helge (Chapter, 2010)
  • Towards a Simple Augmented Reality Museum Guide 

   Skjermo, Jo; Stokes, Michael James; Hallgren, Torbjørn; Kofod-Petersen, Anders (Chapter, 2010)
  • Trygg Heim - Teknologi og tjenester som effektiviserer og forbedrer omsorgstjenester i hjemmet 

   Kofod-Petersen, Anders; Dahl, Yngve; Brørs, Kirsti Fossland; Murvold, Viggo (SINTEF Rapport;, Research report, 2013)
   Denne rapporten beskriver resultater fra et forprosjekt finansiert av Regionale forskningsfond – Midt-Norge. Forprosjektet har vært et samarbeid mellom Trondheim kommune, Malvik kommune og SINTEF. Rapporten presenterer ...
  • Trygghetspakken i Trondheim kommune. Innledende utprøving av velferdsteknologi hjemme hos tre brukere 

   Svagård, Ingrid Storruste; Kofod-Petersen, Anders; Ausen, Dag (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Trondheim kommune har i samarbeid med SINTEF gjennomført utprøving av teknologi fra leverandørene Curatec og Abilia hos 3 brukere, i perioden februar-november 2012. Aktiviteten har vært knyttet til Innomed-prosjektet ...