• Arilds gate 6 - oppgradering av en verneverdig bygård i Trondheim: Et pilotprosjekt i REBO 

   Simonsen, Ingeborg; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;1, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...
  • Beboernes og boligenes behov. Beboermedvirkning og beboeropplæring – i kommunale boliger i Steinkjer 

   Woods, Ruth; Kjølle, Kari; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;12, Research report, 2014)
   Bakgrunnen for notatet er kompetanseutviklingsprosjektet "Beboernes og Boligenes Behov" utført for Steinkjer kommune i 2013–2014. Fokuset er på kommunale beboeres mestring av egen boligsituasjon og hvordan bo-evne kan ...
  • Beslutningsprosesser ved oppgradering til universiell utforming og høy energistandard. Casestudier i REBO 

   Magnus, Eva; Hauge, Åshild Lappegard; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;3, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten er en av flere delrapporter ...
  • Flerfaglig analyse av casestudier i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker 

   Kjølle, Kari; Denizou, Karine; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Buvik, Karin; Hauge, Åshild Lappegard; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Wigenstad, Tore; Flyen, Cecilie (SINTEF Fag;10, Research report, 2013)
   Denne rapporten er en flerfaglig analyse av funn fra casestudier av oppgraderte boligblokker. Universell utforming og energistandard er vektlagt i casestudiene. REBO er et kortnavn or Husbankensfireårige strategiske ...
  • Nordahl Bruns gate 2 i Drammen. Et pilotprosjekt i REBO 

   Denizou, Karine; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;2, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankensfireårige strategiske forskningsprogram «God boligkvalitet for alle – utfordringerog løsninger for etterkrigstidens boligblokker» 2008 – 2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...
  • Nordre Gran BL i Groruddalen, Oslo. Et pilotprosjekt i REBO 

   Denizou, Karine; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;4, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiskeforskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger foretterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...
  • Presentasjon av casestudier i REBO 

   Buvik, Karin; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Magnus, Eva; Klinski, Michael; Wigenstad, Tore; Flyen, Cecilie; Löfström, Erica; Maltha, Mette Maren; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;6, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. I denne rapporten beskrives studier av ...
  • REBO - Bærekraftig oppdatering av etterkrigstidens boligblokker: Artikkelsamling fra Husbankens strategiske forskningsprogram REBO 2008-2012 

   Kjølle, Kari; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Skeie, Kristian Stenerud (SINTEF Fag;8, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Det er gjennomført sju casestudier av ...
  • Rimelige boliger for vanskeligstilte : Fase 3 - "Åfjordmodellen" 

   Woods, Ruth; Kjølle, Kari; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;9, Research report, 2013)
   Rapporten beskriver "Åfjordmodellen", et pilotprosjekt hvor rimelige boliger for vanskeligstilte bygges av elever i nært samarbeid mellom videregående skole og kommunen. Modellen bygger på erfaringer fra "Blakstadmodellen".
  • Synergier mellom energieffektivitet og universell utforming i oppgradering av flerboligbygg 

   Kjølle, Kari; Hauge, Åshild Lappegard; Wågø, Solvår Irene (SINTEF Notat;18, Research report, 2016)
   Hva skal til for at boligselskaper utnytter sjansen til å samkjøre tiltak for energieffektivitet, byggeskikk og lettere tilgjengelige boliger ved oppgradering av bygningene? Rapporten sammenfatter tidligere casestudier ...
  • Trollåsenga boligområde i Kristiansund. Et pilotprosjekt i REBO 

   Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Kjølle, Kari; Christophersen, Jon; Löfström, Erica (SINTEF Notat;5, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...