• Governance in Maritime Passenger Transport: Green Public Procurement of Ferry Services 

   Bjerkan, Kristin Ystmark; Karlsson, Hampus; Sondell, Rebecka Snefuglli; Damman, Sigrid; Meland, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Governance is central for sustainability transitions in maritime transport. Norwegian authorities can directly influence developments in maritime transport through green public procurement, and low- or zero-emission ...
  • Kost som metode i vinterdrift av GS-veger. Feltforsøk Bjorli flyplass desember 2018 

   Karlsson, Hampus (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
   Målet med forsøket var å dokumentere under hvilke forhold kost som metode i vinterdrift av G/S-veger fungerer best. Det ble gjennomført seks forsøk med komprimert og ukomprimert saltblandet snø og tørrsnø. Hver snøtype ble ...
  • Simulering av opphold i redningsrom 

   Jenssen, Gunnar; Moscoso, Claudia; Hoem, Åsa Snilstveit; Arnesen, Petter; Södersten, Carl; Skjermo, Jo; Karlsson, Hampus (SINTEF Rapport;2020:00013, Research report, 2020)
   Dokumentet rapporterer resultater fra en eksperimentell fullskala Virtual Reality (VR) studie med formål å simulere designkriterier for utforming og innredning av et redningsrom for å få en klarest mulig dokumentasjon av ...