• Byform i et ZEN-perspektiv. En sammenfatning av arbeid med GIS-baserte metoder for analyser og visualisering 

   Manum, Bendik; Nordström, Tobias; Rokseth, Lillian Sve; Schön, Peter; Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus (ZEN Report;60, Research report, 2024)
   Denne rapporten sammenfatter ZEN-forskningen på byform og tilgjengelighet, et arbeid med vekt på GIS-baserte metoder for analyser og visualisering. Med klimagassutslipp som ramme og nabolag og bydeler som skala, har målet ...
  • Dimensjonering av gang- og sykkelvegløsninger 

   Fladvad, Marit; Karlsson, Hampus (SINTEF;2022:01149, Research report, 2022)
   Denne rapporten oppsummerer en utredning av krav til anlegg for gående og syklende i vegnormal N200 Vegbygging. Prosjektet er gjennomført i form av et litteraturstudium. Utredninger av forenklet standard på anlegg for ...
  • Energikart. Et verktøy for å beregne, visualisere og analysere energibruk i transportsektoren i Norge 

   Hjelkrem, Odd Andre; Rennemo, Ola Martin; Dahl, Erlend; Malmin, Olav Kåre; Babri, Sahar; Karlsson, Hampus (SINTEF;2021:00827, Research report, 2022)
   Denne rapporten er en dokumentasjon av arbeidet som er gjort i forbindelse med å etablere energikart for Norge, som vist på http://mobilitet.sintef.no/energikart/. Energikartet inneholder en grafisk fremstilling av ...
  • Governance in Maritime Passenger Transport: Green Public Procurement of Ferry Services 

   Bjerkan, Kristin Ystmark; Karlsson, Hampus; Sondell, Rebecka Snefuglli; Damman, Sigrid; Meland, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Governance is central for sustainability transitions in maritime transport. Norwegian authorities can directly influence developments in maritime transport through green public procurement, and low- or zero-emission ...
  • Green Public Procurement for Accelerating the Transition towards Sustainable Freight Transport 

   Karlsson, Hampus; Meland, Solveig; Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid; Bjørge, Nina Møllerstuen; Babri, Sahar (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Requests for emission reduction in the freight transport sector will be more intense in the coming years. One possible strategy to reduce emissions from freight transport is through utilising zero emission vehicles, which ...
  • Kost som metode i vinterdrift av GS-veger. Feltforsøk Bjorli flyplass desember 2018 

   Karlsson, Hampus (SINTEF Rapport;2019:00653, Research report, 2019)
   Målet med forsøket var å dokumentere under hvilke forhold kost som metode i vinterdrift av G/S-veger fungerer best. Det ble gjennomført seks forsøk med komprimert og ukomprimert saltblandet snø og tørrsnø. Hver snøtype ble ...
  • Nullutslippsområde i smarte byer Definisjon, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier: Versjon 5.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Sartori, Igor; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Anandasivakumar, Ekambaram (ZEN Report;62, Research report, 2024)
   Denne rapporten beskriver definisjoner, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN-senteret). Versjon 5.0 bygger på tidligere versjoner av ...
  • Prøveprosjekt som metode. Konsekvenser for bylogistikk i Olav Tryggvasons gate, Trondheim 

   Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Dahl, Erlend; Arnesen, Petter; Bjørge, Nina Møllerstuen; Hansen, Lillian; Ryghaug, Marianne (SINTEF rapport;2021:00493, Research report, 2021)
   Prøveprosjekt er brukt som metode i transformasjon av Olav Tryggvasons gate, fra å være en gjennomfartsåre til en miljøgate, for å samle erfaringer om ulike tiltak som skal øke kvaliteten i gaten, økte attraktiviteten for ...
  • Simulering av opphold i redningsrom 

   Jenssen, Gunnar; Moscoso, Claudia; Hoem, Åsa Snilstveit; Arnesen, Petter; Södersten, Carl; Skjermo, Jo; Karlsson, Hampus (SINTEF Rapport;2020:00013, Research report, 2020)
   Dokumentet rapporterer resultater fra en eksperimentell fullskala Virtual Reality (VR) studie med formål å simulere designkriterier for utforming og innredning av et redningsrom for å få en klarest mulig dokumentasjon av ...
  • YDALIR. Testing av alle ZEN nøkkelindikatorer i en ZEN-pilot 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Manrique Delgado, Benjamin; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Rokseth, Lillian Sve; Homaei, Shabnam (ZEN Report;51, Research report, 2023)
   Testing av alle ZEN nøkkelindikatorer på Ydalir. Denne rapporten tester ut alle ZEN nøkkelindikatorene i ZEN-pilotområdet Ydalir. Resultatene skal brukes i videreutvikling og verifisering av ZEN-definisjonen og vil gi ...
  • The ZEN definition – a guideline for the ZEN pilot areas. Version 4.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Sartori, Igor; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Anandasivakumar, Ekambaram (ZEN Report;63E, Research report, 2024)
   This fourth and final version (version 4.0) of the ZEN definition guideline report builds upon V1.0, V2.0 and V3.0 of the ZEN definition guideline reports and a series of ZEN definition reports. This report highlights that ...
  • ZEN-definisjonen – en veileder for ZEN-pilotområder. Versjon 4.0. Norsk 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Sartori, Igor; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Anandasivakumar, Ekambaram (ZEN Report;63, Research report, 2024)
   Denne fjerde og siste utgaven (versjon 4.0) av ZEN-definisjonsveilederen bygger på v.1.0, v.2.0 og v.3.0 av ZEN-definisjonsveilederne, samt en rekke andre ZEN-definisjonsrapporter. Denne veilederen fremnever at en netto ...
  • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities Definition, Key Performance Indicators and Assessment Criteria: Version 5.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Sartori, Igor; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Anandasivakumar, Ekambaram (ZEN Report;62E, Research report, 2024)
   This document outlines the definition, key performance indicators (KPI), and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This fifth version of the ZEN ...
  • Ålgårdbanen. Revitalisering av infrastruktur for automatisert kollektivtransport 

   Karlsson, Hampus; Meland, Solveig; Foss, Trond; Lervåg, Lone-Eirin (SINTEF;2023:00396, Research report, 2023)