• 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHFUtvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet 

   Rohde, Tarald; Kalseth, Birgitte; Torvatn, Hans Yngvar; Øyum, Lisbeth (SINTEF rapport;A24485, Research report, 2014)
   Utvidet opptaksområde i Helse Sør Øst, forutsetningene for omstillingsprogrammet Forslaget om å slå sammen Helse Sør RHF og Helse Øst RHF ble fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet som en del av St. prp. Nr. 44 (2006-2007) ...
  • Analyse av pasienter med kroniske sykdommer ved somatiske sykehus i perioden 2001-2005 

   Jensberg, Heidi; Huseby, Beate M.; Kalseth, Birgitte; Kalseth, Jorid (SINTEF rapport;A588, Research report, 2006)
   I denne rapporten har vi analysert pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i forhold til: endringog utvikling i prioritering sammenlignet med andre pasientgrupper, vi har sett på forskjeller i utviklingenav ...
  • Ett ark til. En undersøkelse av sykehusansattes vurdering av rapportering og dokumenteringsmengde. 

   Theisen, Ole Magnus; Kalseth, Birgitte (SINTEF Rapport;A24462, Research report, 2013)
   Rapporten gir innsikt i hvordan 50 ansatte ved 10 norske sykehus ser på omfang, innhold og nytte av oppgaver knyttet til rapportering og dokumentasjonsarbeid. Utvalget er gjort blant personell i førstelinjen i sykehusene ...
  • Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst 

   Rohde, Tarald; Torvatn, Hans Yngvar; Magnussen, Jon; Lippestad, Jan Wilhelm; Kalseth, Birgitte; Martinussen, Pål Erling (SINTEF Rapport;A26795, Research report, 2015)
   SINTEF Rapport A26795
  • Funksjonsdeling og samling av akuttfunksjoner i Helse Nordmøre og Romsdal HF 

   Lauvsnes, Marte; Myrbostad, Asmund; Lassemo, Eva Irene; Kalseth, Birgitte (SINTEF Rapport;A15029, Research report, 2010)
  • Standard comparison of local mental health care systems in eight European countries 

   Gutiérrez-Colosía, MR; Salvador-Carulla, Luis; Salinas-Pérez, JA; García-Alonso, CR; Cid, J; Salazzari, Damiano; Montagni, Ilaria; Tedeschi, Federico; Cetrano, Gaia; Chevreul, Karine; Kalseth, Jorid; Hagmair, Gisela; Straßmayr, Christa; Park, A-La; Sfectu, R; Ala-Nikkola, T; Gonzalez-Caballero, Juan Luis; Rabbi, L.; Kalseth, Birgitte; Amaddeo, Francesco (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   There is a need of more quantitative standardised data to compare local Mental Health Systems (MHSs) across international jurisdictions. Problems related to terminological variability and commensurability in the evaluation ...
  • The balance of adult mental health care: Provision of core health versus other types of care in eight European countries 

   Cetrano, Gaia; Salvador-Carulla, Luís Berta; Tedeschi, Federico; Rabbi, Laura; Gutiérrez-Colosía, Mencía Ruiz; González-Caballero, Juan Luis; Park, A-La; McDaid, David; Sfetcu, Raluca; Kalseth, Jorid; Kalseth, Birgitte; Hope, Øyvind Børslid; Brunn, Matthias; Chevreul, Karine; Straßmayr, Christa; Hagmair, Gisela; Wahlbeck, Kristian; Amaddeo, Francesco (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Aims Although many mental health care systems provide care interventions that are not related to direct health care, little is known about the interfaces between the latter and core health care. ‘Core health care’ refers ...
  • The REFINEMENT Glossary of Terms: An International Terminology for Mental Health Systems Assessment 

   Montagni, Ilaria; Salvador-Carulla, Luis; McDaid, David; Straßmayr, Christa; Endel, F; Näätänen, P; Kalseth, Jorid; Kalseth, Birgitte; Matosevic, T; Donisi, Valeria; Chevreul, Karine; Prigent, A; Sfectu, R; Pauna, C; Gutierrez-Colosia, Mencia R.; Amaddeo, Francesco; Katschnig, Heinz (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Comparing mental health systems across countries is difficult because of the lack of an agreed upon terminology covering services and related financing issues. Within the European Union project REFINEMENT, international ...