• A Risk-Based Approach in Rehabilitation of Water Distribution Networks 

   Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Bosco, Camillo; Mushom, Lars; Johannessen, Birgitte Gisvold; Ugarelli, Rita Maria (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   A risk-based approach to support water utilities in terms of defining pipe rehabilitation priorities is presented. In a risk analysis in the risk management process, the probability that a given event will happen and the ...
  • Bekkeåpning som klimatilpasningstiltak. En overordnet og flerfaglig anvisning 

   Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian; Bø, Lars Arne; Johannessen, Birgitte Gisvold; Klausen, Roald; Nøst, Terje; Solli, Jøran; Time, Berit (Klima 2050 Report;25, Research report, 2021)
   For å svare opp de klimautfordringene vi står overfor med mer nedbør og mer nedbør som styrtregn, og for å sette kommunene i stand til å håndtere ansvaret for klimatilpasning er det behov for bedre verktøy. En åpning av ...