• Adding perspectives to: "Global trends in carbon dioxide (CO2) emissions from fuel combustion in marine fisheries from 1950 - 2016" 

   Ziegler, Friederike; Ritzau Eigaard, Ole; Parker, Robert W.R; Tyedmers, Peter H.; Hognes, Erik Skontorp; Jafarzadeh, Sepideh (Journal article; Peer reviewed, 2019-09-19)
   A contribution in this issue, Greer et al. (2019), models carbon dioxide emissions from fuel combustion in global fisheries. This is done based on a method using data on fishing effort, presenting results for two sectors: ...
  • Avfallshåndtering fra sjøbasert havbruk 

   Hognes, Erik Skontorp; Skaar, Christofer (SINTEF Ocean rapporter;OC2017 A-218, Research report, 2017-10-27)
   Resultatene viser at norske havbruksaktører i dag har rutiner for avfallshåndtering og bruker tilgjengelige tilbud. Aktørene dokumenterer i liten grad mengder, sortering og hva avfallet går til, men vet at disse opplysningene ...
  • Avfallshåndtering fra sjøbasert havbruk 

   Hognes, Erik Skontorp; Skaar, Christofer (SINTEF Rapport;OC2017 A-218, Research report, 2017)
   Resultatene viser at norske havbruksaktører i dag har rutiner for avfallshåndtering og bruker tilgjengelige tilbud. Aktørene dokumenterer i liten grad mengder, sortering og hva avfallet går til, men vet at disse opplysningene ...
  • Benchmarking of CO2 transport technologies: Part II – Offshore pipeline and shipping to an offshore site 

   Roussanaly, Simon; Brunsvold, Amy; Hognes, Erik Skontorp (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This paper continues the illustration of the methodology and the functionality of the CCS value chain tool developed within the BIGCCS Research Centre through the use of two new transport assessment modules for offshore ...
  • Benchmarking of CO2 transport technologies: Part I—Onshore pipeline and shipping between two onshore areas 

   Roussanaly, Simon; Jakobsen, Jana Poplsteinova; Hognes, Erik Skontorp; Brunsvold, Amy (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This paper focuses on illustrating the CCS chain methodology and the functionality of two transport assessment modules developed within the BIGCCS Research Centre for onshore pipeline and shipping between onshore areas. ...
  • Carbon footprint and area use of farmed Norwegian salmon 

   Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronika (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22471, Research report, 2011-11-14)
   This report presents the carbon footprint and area use of Norwegian farmed salmon that is fed five different diets. It also compares the carbon footprint and occupation of agricultural land of Norwegian farmed salmon from ...
  • Comprehensive assessment of CCS chains–Consistent and transparent methodology 

   Jakobsen, Jana Poplsteinova; Brunsvold, Amy; Husebye, Jo; Hognes, Erik Skontorp; Myhrvold, Tore; Friis-Hansen, P.; Hektor, E A; Torvanger, Asbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2011)
   Through combining insights from engineering, natural sciences, economics, and political science, one consistent, transparent, and comprehensive analytical framework for assessing and evaluating various CCS chains is ...
  • Energi og klimaeffekter GCE Blue Maritime 

   Hognes, Erik Skontorp; Borgen, Henning (SINTEF Ocean;OC2017 A-159, Research report, 2017-07-06)
   Rapporten presenterer en undersøkelse av hvordan den maritime klyngen i Møre og Romsdal, GCE Blue Maritime, har bidratt til en mer energieffektiv og klimavennlig maritim næring. Resultat og konklusjoner baserer seg på ...
  • Gjennomgang av norsk standard for klimasporing av sjømat, NS9418 

   Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Svanes, Erik; Fet, Annik Magerholm (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23371, Research report, 2012-09-04)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet som er gjort i prosjektet" Gjennomgang av norsk standard for klimasporing av sjømat, NS 9418, for norsk sjømatnæring". Rapporten beskriver hvordan metodiske krav til standarden er blitt ...
  • Industriell utvikling av et mesopelagisk fiske - miljøeffekter 

   Grimsmo, Leif; Almås, Karl Andreas; Hognes, Erik Skontorp (SINTEF Ocean;OC2017 A-196, Research report, 2017-09-15)
   Denne rapporten tar for seg to sentrale spørsmål i forbindelse med en potensiell utvikling av et kommersielt fiske etter mesopelagisk fisk: 1) Vil uttaket av mesopelagisk arter kunne påvirke næringsgrunnlaget til matfisk ...
  • LCA of Norwegian salmon production 2012 

   Hognes, Erik Skontorp; Nilsson, Katarina; Sund, Veronica; Ziegler, Friederike (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26401, Research report, 2014-10-21)
   This report presents an LCA of salmon produced with the average Norwegian feed of 2010 and 2012. The assessment cover the salmon production system from fishing of marine and growing og vegetable feed ingredients, up to the ...
  • Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017 

   Karlsson-Drangsholt, Anders; van Nes, Solveig; Fieler, Reinhold; Hansen, Pia Kupka; Chapman, Annelise Sabine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Rebours, Celine; Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Robertsen, Roy; Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Handå, Aleksander; Hognes, Erik Skontorp; Rånes, Stein Arne; Tørud, Brit; Lillehaug, Atle (Research report, 2017-09)
   KUNNSKAPSBEHOV FOR FORVALTNING AV IMTA Integrert multitrofisk akvakultur (IMTA, eller bare integrert havbruk) innebærer samdyrking av flere arter fra ulike nivå i næringskjeden (flere trofiske nivå). Dagens akvakultur i ...
  • Multi-criteria Analysis of Two CO2 Transport Technologies 

   Roussanaly, Simon; Hognes, Erik Skontorp; Jakobsen, Jana Poplsteinova (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   This paper illustrates a methodology for multi-criteria analysis of CCS chains by comparing two transports technologies for a case study in which 10 Mt/y of CO2 from an industrial cluster are transported over 500 km by ...
  • OC2018 A-033 - Konsekvensanalyse av landbasert oppdrett av laks – matfisk og post-smolt 

   Hilmarsen, Øyvind; Holte, Even Ambros; Brendeløkken, Hanne; Høyli, Randulf; Hognes, Erik Skontorp (SINTEF Ocean rapporter;OC2018 A-033, Research report, 2018-11-23)
   Rapporten er resultat av et forskningsprosjekt utført pä oppdrag for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Hovedformålet har vært å analysere mulige konsekvenser ved ä flytte all eksisterende og fremtidig ...
  • Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter 

   Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Richardsen, Roger; Hognes, Erik Skontorp; Bull-Berg, Heidi; bye, geir; buanes, arild; Myhr, Sindre; emaus, p; mikkelsen, eirik; Sunnanå, Knut; Vik, Lars Harald (SINTEF Rapport;A24298, Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler status og fremtidige muligheter for de marine næringene i Nord-Norge. Det blir pekt på utfordringer og flaskehalser for fremtidig vekst, og virkemidler og tiltak for å kunne realisere veksten. ...
  • Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter 

   Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Richardsen, Roger; Hognes, Erik Skontorp; Bull-Berg, Heidi; bye, geir; buanes, arild; Myhr, Sindre; emaus, p; mikkelsen, eirik; Sunnanå, Knut; Vik, Lars Harald (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24298, Research report, 2013-05-21)
   Denne rapporten omhandler status og fremtidige muligheter for de marine næringene i Nord-Norge. Det blir pekt på utfordringer og flaskehalser for fremtidig vekst, og virkemidler og tiltak for å kunne realisere veksten. ...
  • Sluttrapport: Samhandling for redusert klimapåvirkning fra sjømatnæringen - Standard, verktøy og hændbok 

   Hognes, Erik Skontorp (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A25957, Research report, 2014-02-21)
   Kvantitativ kunnskap om egen klimapåvirkning er blitt en naturlig del av moderne miljøstyring og ressurseffektivisering. Dokumentasjon av sjømatprodukters klimapåvirkning etterspørres av forhandlere, myndigheter, konsumenter ...