• Assessment of carbon dioxide emissions during production, construction and use stages of asphalt pavements 

   Barbieri, Diego Maria; Lou, Baowen; Wang, Fusong; Hoff, Inge; Wu, Shaopeng; Li, Jiashuo; Vignisdottir, Hrefna Run; Bohne, Rolf André; Anastasio, Sara; Kristensen, Terje (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The carbon dioxide emissions generated during the life of flexible asphalt pavements are an important indicator of the sustainability of these infrastructures. The study aims at tentatively quantifying the CO2 released ...
  • Funksjonsbasert N200 Vegbygging 

   Lysbakken, Kai Rune; Rise, Torun; Hoff, Inge (SINTEF rapport;2021:00717, Research report, 2021-06-24)
   Denne rapporten omhandler vurderinger knyttet til videreutvikling av håndbok N200 Vegbygging i en mer funksjonsbasert retning. Gjennom litteratursøk er det sett på erfaringer med funksjonskrav i andre samfunnsområder og ...
  • Funksjonsbasert N200 – Krav til ubundne materialer i bære- og forsterkningslag 

   Lysbakken, Kai Rune; Rise, Torun; Hoff, Inge (SINTEF AS;2021:01012, Research report, 2021)
   Denne rapporten omhandler vurderinger knyttet til mulige funksjonskrav for ubundne materialer i bære- og forsterkningslag. SINTEF mener det er mest realistisk å stille funksjonskrav til vegbygging ved å stille krav til ...
  • Integrated evaluation of energy and emission reduction potential and management strategies for urban road systems 

   Anastasio, Sara; Wu, Shaopeng; Bohne, Rolf André; Passer, Alexander; Spaun, Sebastian; Kristensen, Terje; Li, Jiashuo; Xie, Jun; Kreiner, Helmuth; Hoff, Inge; Barbieri, Diego Maria; Vignisdottir, Hrefna Run; Lau, Albert; Amirkhanian, Serji N. (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Abstract. Solving the problems of high energy consumption and high emissions generated by the urban road systems is of great importance for the construction of low-carbon cities. Several tools have been developed to establish ...
  • Produksjon og bruk av overskuddsmasser - Beste praksis og vegen videre 

   Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Danielsen, Svein Willy; Onnela, Tero; Wigum, Børge Johannes; Hoff, Inge; Barbieri, Diego Maria; Mathisen, Lillian Uthus; Fladvad, Marit; Nålsund, Roar (Research report, 2019)
   Kortreist Stein har hatt en arbeidspakke konsentrert mot Produksjon og anvendelse. Som et utgangspunkt for forskningsaktivitetene, er det det laget detaljerte oversikter over de mest relevante anvendelsesområdene for ...
  • Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg 

   Skoglund, Kjell Arne; Tørum, Erik; Hoff, Inge (SINTEF Rapport (SINTEF Byggforsk);SBF 2012 A0232, Research report, 2012)
   Vurdering av retningslinjer. SINTEF har i denne rapporten vurdert to forslag til retningslinjer for legging av kabler og rør langs riksveg fra hhv. Statens vegvesen og ledningsbransjen. De to forslagene har begge sine ...