• Adaptiv, kunstig lyd på elektriske biler - AVAS. Resultater fra feltforsøk 

   Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode (SINTEF Rapport, Research report, 2019)
   Kunstig lyd, AVAS, på elektriske biler/hybridbiler er et tiltak for at blinde/svaksynte skal kunne høre ellers stillegående biler ved lave hastigheter (0-20 km/t). I dette prosjektet er det gjort feltforsøk med varierende ...
  • Adaptive acoustic vehicle alerting sound, AVAS, for Electric vehicles Results from field testing 

   Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode (SINTEF Rapport, Research report, 2019)
   Acoustic vehicle alerting sound (AVAS) is implemented on electric and hybrid vehicles (inelectric mode) as a safety tool to warn pedestrians at low vehicle speedsO. The main objective of this project has been to evaluate ...
  • Beregning av støysoner etter retningslinje T-1442 for Florø lufthamn. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2008)
   Det er utarbeidet nytt støysonekart for Florø lufthamn i tråd med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Videre er det foretatt kartlegging i henhold til forurensningsforskriften. Støyberegninger er utført med ...
  • Beregning av støysoner etter retningslinje T-1442 for Harstad / Narvik lufthavn, Evenes. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (Research report, 2008)
   Det er utarbeidet nytt støysonekart for Harstad/Narvik lufthavn Evenes i tråd med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Videre er det foretatt kartlegging i henhold til forurensningsforskriften. Støyberegninger ...
  • Beregning av støysoner etter retningslinje T-1442 for Molde lufthavn Årø 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (Research report, 2008)
   Det er utarbeidet nytt støysonekart for Molde lufthavn Årø i tråd med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Videre er det foretatt kartlegging i henhold til forurensningsforskriften. Støyberegninger er utført ...
  • Beregning av støysoner etter retningslinje T-1442 for Svalbard lufthavn, Longyear. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (Research report, 2009)
   Det er gjennomført beregning av flystøy for Svalbard lufthavn, Longyear i tråd med reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene tilfredsstiller også kravene i forurensningsforskriften. Verktøyet ...
  • Beregning av støysoner etter T-1442 for Florø lufthavn 

   Haukland, Frode; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (Research report, 2011)
   Det er gjennomført flystøyberegninger med NORTIM versjon 3.4 i samsvar med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet for Florø lufthavn. Beregningene tar utgangspunkt i trafikken for 2010 og en prognose 10 år frem i ...
  • Beregning av støysoner etter T-1442 for Kristiansund lufthavn Kvernberget 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (Research report, 2008)
   Det er utarbeidet nytt støysonekart for Kristiansund lufthavn Kvernberget i tråd med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Videre er det foretatt kartlegging i henhold til forurensningsforskriften. Støyberegninger ...
  • Beregning av støysoner etter T-1442 for Sandefjord lufthavn Torp 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (Research report, 2008)
   Det er gjennomført beregning av flystøy rundt Sandefjord lufthavn Torp for situasjonen i 2007 og en prognose for 2018 i henhold til reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er utført med ...
  • Environmentally friendly pavements: Results from noise measurements 2005-2008 

   Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode; Ustad, Asbjørn (Research report, 2009)
   CPX-measurements (tyre A) have been performed on a wide range of ordinary dense Norwegian road pavements and special test pavements, as part of the R&D project “Environmental friendly pavements” initiated by the Norwegian ...
  • Flystøyberegninger for Polarsirkelen lufthavnutvikling AS 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (Research report, 2008)
   Det er utført beregninger av flystøy for alternative forslag til en ny flyplass i Mo i Rana. Beregningene er utført med to forskjellige rullebanelengder og to alternative trafikkmengder på hver. Underlag og beregningsmetode ...
  • Kartlegging av flystøy rundt Fagernes lufthavn Leirin 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2009)
   Det er gjennomført flystøyberegninger med NORTIM versjon 3.4 i samsvar med retningslinje T-1442 fra Miljøvernedepartementet for Fagernes lufthavn Leirin. Beregningene tar utgangspunkt i trafikken for 2008 og 2009 og en ...
  • Miljøvennlige vegdekker: Resultater fra støymålinger 2005-2008 

   Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode; Ustad, Asbjørn (Research report, 2009)
   Der er utført CPX-målinger med dekk A på et større utvalg av ordinære tette veidekker i Norge, i tillegg til testdekker som inngår i FOU-prosjektet ”Miljøvennlige veidekker”, et etatsprosjekt ved Statens vegvesen, ...
  • Noise measurements of passenger car tyres at the Kloosterzande test track. Noise ranking, frequency and texture analysis 

   Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode; Storeheier, Svein Ådne (Research report, 2011)
   At the Kloosterzande test track in the Netherlands, noise measurements of 22 summer car tyres have been performed on 23 different road surfaces, including an ISO-surface.All measurements have been performed with a CPX-trailer ...
  • Noise ranking of passenger car tyres. Results from road measurements, SPERoN modelling and drum measurements. 

   Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode; Ustad, Asbjørn (Research report, 2009)
   The rolling noise of a selection of passenger car tyres has been investigated using 3 different approaches:- CPX-measurements (17 tyres)- The use of the SPERoN model (34 tyres) - Laboratory drum measurements ...
  • Oppdatert og utvidet støykartlegging for Trondheim Lufthavn Værnes. Basert på trafikken i 2010 og prognoser for 2020 og 2050 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Det er gjennomført støyberegninger for Trondheim lufthavn Værnes relatert til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i plansaker (T-1442) samt forurensningsforskriften.I dette arbeidet har det vært ...
  • Outdoor and indoor noise in bedrooms. A case study from Oslo 

   Olsen, Herold; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   Indoor noise exposure in children's bedroom has been studied by SINTEF Digital. It is a part of the MILPAAHEL project "Environmental noise and childrens`s sleep and health - using the MoBa cohort", at The Norwegian Institute ...
  • Rangeringsprosjekt bildekk/veidekker - støymålinger 

   Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Det er foretatt støymålinger (dekk/veibanestøy) av i alt 10 sommerdekk for personbil. Dekkene er målt med CPX-tilhenger på i alt 21 standard, norske veidekker i Region Midt og Region Øst. Veidekkene omfatter både eldre og ...
  • Reviderte flystøyberegninger for Polarsirkelen lufthavnutvikling AS 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (Research report, 2009)
   Denne rapport erstatter rapporten SINTEF A6166 fra 2008-03-12 og presenterer reviderte beregninger av flystøy for alternative forslag til en ny flyplass i Mo i Rana. Endringene består av en reduksjon i det forventede ...
  • Støy fra snøscooterløyper 

   Gjestland, Truls Tormodsønn; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   Det er gjort feltmålinger av støy fra snøscooterløyper under forskjellige kjøreforhold. Resultatene kan brukes som utgangspunkt for prosjektering av nye løypetraseer. Rapporten gir statistisk maksimumsnivå for støy ved ...