• Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL 

   Harsvik, Trond Halvdan; Hem, Karl-Gerhard (SINTEF Rapport;A6429, Research report, 2003)
   STF78 A034511   Bærum kommunes rehabiliteringstilbud i Altea, Spania: Centro Asistencial Noruego er evaluert med hensyn til følgende forhold: I hvilken grad er det samsvar mellom brukergruppene som tildeles opphold ...
  • Evaluering av ordningen ""Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser"" 

   Lippestad, Jan Wilhelm; Christensen, Øyvind; Harsvik, Trond Halvdan (SINTEF Rapport;STF78 A044516, Research report, 2005)
   STF78 A044516 SINTEF Helse legger med dette frem sluttrapporten fra prosjektet ""Evaluering av ordningen Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser"". I undersøkelsen har vi satt søkelys på følgende hovedproblemstill ...
  • Evaluering av organisasjonsmodell Helse Nordmøre og Romsdal HF 

   Lippestad, Jan Wilhelm; Pedersen, Marit; Harsvik, Trond Halvdan; Kjekshus, Lars Erik; Vareide, Per Kristian (SINTEF Rapport;A93, Research report, 2006)
   SINTEF skal på oppdrag for Helse Nordmøre og Romsdal HF gjennomføre en evaluering av organisasjonsmodellen for helseforetaket. I henhold til bestillingen, skal dagens organisasjonsmodell evalueres ut fra følgende ...
  • Gjennomgang og evaluering av ledelses- og organisasjonsstrukturen ved Ullevål universitetssykehus HF 

   Harsvik, Trond Halvdan; Lippestad, Jan Wilhelm; Kjekshus, Lars Erik; Mortensen, Tord Fagerheim; Torvik, Liv Heidi Wiig; Vareide, Per Kristian (SINTEF Rapport;SFT78 A054505, Research report, 2005)
   SINTEF har evaluert nåværende ledelses- og organisasjonsstruktur ved Ullevål universitetssykehus HF. I evalueringen har SINTEF benyttet seg av en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data. Det er gjennomført aktivitets- ...
  • ""Hvis èn er mer enn to ..."". Evaluering av ny organisasjonsstruktur for Helse Nord-Trøndelag. Delrapport 1 

   Lippestad, Jan Wilhelm; Harsvik, Trond Halvdan; Kjekshus, Lars Erik (SINTEF Rapport;A6380, Research report, 2003)
   STF78 A034508   SINTEF Unimed skal på oppdrag for Helse Nord-Trøndelag gjennomføre en evaluering av ny organisasjonsstruktur fo rsykehusene i Namsos og Levanger (Helse Nord-Trøndelag). Målet med evalueringen er å gi ...
  • ""Selv om vi ikke kom dit vi skulle, er vi i hvert fall ikke der vi var"". Evaluering av Henvisningsprosjektet. Sluttrapport 

   Lippestad, Jan Wilhelm; Eitzen, Ingrid; Harsvik, Trond Halvdan; Loeb, Mitchell; Hem, Karl-Gerhard (SINTEF Rapport;A6431, Research report, 2003)
   STF78 A034514   SINTEF Unimed legger med dette fram sluttrapporten i prosjektet ""Evaluering av Henvisningsprosjektet"". Sluttrapporten omfatter resultatene fra delutredningene: Bedre ressursutnyttelse og samarbeid i ...
  • Spørreundersøkelse rettet mot tidligere sykepleierstudenter 

   Harsvik, Trond Halvdan; Loeb, Mitchell Elliott (SINTEF Rapport;A2414, Research report, 2005)
   STF78 A054501   SINTEF Helse har på oppdrag fra NOKUT gjennomført en  spørreundersøkelse blant uteksaminerte studenter ved samtlige av landets sykepleiehøgskoler. Undersøkelsen er gjennomført i form av en ...