• Anker og holdekraft Fullskala forsøk 

   Høy, Erik; Martinsen, Svein (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106029, Research report, 2010-04-07)
   SINTEF Fiskeri og havbruk AS gjennomførte fullskala forsøk med ankere til havbruksanlegg i uke 41, 2009. Anker fra fire ulike leverandører ble testet i fullskala og holdekraft ble dokumentert. Forsøkene ble gjennomført ...
  • Biomonitoring using tagged sentinel fish and acoustic telemetry in commercial salmon aquaculture: A feasibility study 

   Føre, Martin; Frank, Kevin; Dempster, T; Alfredsen, Jo Arve; Høy, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2017-08)
   We tested if it is technically feasible to monitor fish in real-time in full-scale commercial fish farms using acoustic telemetry. 31 Atlantic salmon were equipped with acoustic transmitter tags containing depth sensors. ...
  • Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge 

   Henriksen, Kristian; Jensen, Østen; Høy, Erik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22832, Research report, 2012-03-30)
   Rapporten er utformet basert på gjennomgang av eksisterende åpen og tilgjengelig litteratur på temaet doble nøter, samt telefonintervjuer med interessenter. Hovedkonklusjonen er at dobbel not av standard multifilament ...
  • Forsøk med FeedServer undervannsfôring Resultater fra høsten 2010 

   Høy, Erik; Sunde, Leif Magne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;, Research report, 2011-01-31)
   Forsøket som oppsummeres her i denne rapporten er gjennomført som avsluttende test av fôringssystemet som er utviklet i prosjektet FeedServer. Prosjektet er drevet et BIP-prosjekt med Fjord Marin Cod som initiativtaker og ...
  • Løsninger og utfordringer for utøvelse av biomassekontroll i lakseoppdrett 

   Bjelland, Hans Vanhauwaert; Høy, Erik; Rundtop, Per; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23546, Research report, 2012-10-24)
   Funn fra arbeidsområde 4 i forskningsprosjektet EXACTUS Denne rapporten dokumenterer forhold og begrensninger ved bruken av løsninger for biomassekontroll i lakseoppdrett, og baserer seg på funn i arbeidsområde 4 i ...
  • Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd Resultater fra forprosjekt med workshop 

   Lien, Andreas Myskja; Høy, Erik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A19396, Research report, 2011-05-11)
   Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd. Bakgrunn for aktivitetene som beskrives her ligger i en ide lansert av Finn Sinkaberg, som omfatter bruk av permanente skjørt til forebyggende lusebekjempelse i merdbasert oppdrett. ...