• Satellittkommunikasjon til nordområdene - En behovsundersøkelse - 

   Grythe, Knut; Gutteberg, Odd; Jensen, Irene Anite; Røste, Terje; Swendgaard, Hans Erik (Research report, 2008)
   Prosjektet hadde som mål gjennom en spørreundersøkelse for å identifisere aktører og kartlegge deres brukerbehov for kommunikasjonsløsninger i nordområdene de kommende år fram mot 2020. Prosjektet oppsummeres med en ...
  • SEATONOMY Design, development and validation of marine autonomous systems and operations 

   Grøtli, Esten Ingar; Reinen, Tor Arne; Grythe, Knut; Transeth, Aksel Andreas; Vagia, Marialena; Bjerkeng, Magnus Christian; Rundtop, Per; Svendsen, Eirik; Rødseth, Ørnulf Jan; Eidnes, Grim (Journal article, 2015)
   The SEATONOMY methodology provides a structured approach for design, development and validation of mobile autonomous maritime operations and systems. The goal is to achieve this by providing system developers of autonomous ...
  • SEATONOMY Design, development and validation of marine autonomous systems and operations 

   Grøtli, Esten Ingar; Reinen, Tor Arne; Grythe, Knut; Transeth, Aksel Andreas; Vagia, Marialena; Bjerkeng, Magnus Christian; Rundtop, Per; Svendsen, Eirik; Rødseth, Ørnulf Jan; Eidnes, Grim (Journal article, 2015)
   The SEATONOMY methodology provides a structured approach for design, development and validation of mobile autonomous maritime operations and systems. The goal is to achieve this by providing system developers of autonomous ...