• Grønn anleggssektor for bærekraftig infrastruktur 

   Grøv, Eivind (Lecture, 2017)
  • Litteraturundersøkelse -Selvredning i vegtunneler. Erfaringer med bruk av redningsrom 

   Jenssen, Gunnar; Roche-Cerasi, Isabelle; Hoem, Åsa Snilstveit; Grøv, Eivind (SINTEF Rapport;2017:00523, Research report, 2017)
  • Ny vannforsyning Oslo – Fjellhaller til nytt vannbehandlingsanlegg: bergsikring, deformasjon og spenningsutvikling 

   Mørck, Ingjerd; Thorsen, Simen; Grøv, Eivind; Trinh, Quoc Nghia (Conference object, 2022)
   Oslo er Europas raskest voksende by, og prognosene tilsier fortsatt kraftig vekst. 90% av Oslos vannforsyning utgjøres av Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg. Dette konseptet gjør byens vannforsyning sårbar for ...
  • Sementbasert berginjeksjon. Sluttrapport fra prosjektet TIGHT 

   Grøv, Eivind; Strømsvik, Helene; Haugsand, Martin Hovda (SINTEF Viten;2, Research report, 2020)
   Fra forordet. Foreliggende rapport er utarbeidet av SINTEF Community på vegne av forskningsprosjektet TIGHT (True Improvement in Grouting High pressure Technology for tunneling). Den er basert på artikler, rapporter og ...
  • Strength and filtration stability of cement grouts at room and true tunnelling temperatures 

   Bohloli, Bahman; Morgan, Elin Katrine; Grøv, Eivind; Skjølsvold, Ola; Hognestad, Hans Olav (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The overall objective of this work, carried out under the research project “True Improvement in Grouting High pressure Technology for tunnelling (TIGHT)” is to understand the behavior of cement grouts under true tunnelling ...
  • Subsea road tunnels in the Faroe Islands 

   Samuelsen, Teitur; Grøv, Eivind (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The Faroe Islands north of Scotland has a disproportionally large number of road tunnels. In addition to 44 km of existing tunnels, two further undersea tunnels totalling 22 km will be completed by 2023. A further 30 km ...
  • Subsea tunnel linking Föglö with the main island in Åland 

   Grøv, Eivind; Høyar, O.; Holmstrøm, H.M. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The paper describes a well considered subsea road tunnel in Åland, Finland which will hopefully start in the very near future. The paper describes partly the socio-economics and public benefits of such a project in Åland ...
  • Tunnelbransjen digitaliseres 

   Grøv, Eivind; Strømsvik, Helene; van Oosterhout, Dirk (Journal article, 2020)
   Som resten av samfunnet, er tunnelbransjen i ferd med å digitaliseres. SINTEF er med på utviklingen, og vi vil se mulighetene dette bringer med seg, i tett og nær kontakt med bransjens aktører.
  • Two New Methods for Defining Shut‑In Pressure in Hydraulic Fracturing Tests 

   Trinh, Quoc Nghia; Hagen, Simon Alexander; Strømsvik, Helene; Larsen, Trond Erik; Grøv, Eivind (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Hydraulic fracturing is one of the most common methods to determine in situ rock stress. The interpretation of the shut-in pressure to determine the minor principal stress is an important element of this method, and many ...
  • Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk 2019 

   Eikebrokk, Bjørnar; Kvitsand, Hanne Margrethe Lund; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Antonsen, Stian; Gjerstad, Karl Olav; Bruaset, Stian; Salte, Arild; Grøv, Eivind; Aalberg, Asbjørn Lein (SINTEF rapport;2021:00115, Research report, 2021)
   Torsdag 6. juni 2019 ble det oppdaget et utbrudd av mage-tarmsykdom innenfor et geografisk avgrenset område på Askøy. Utbruddet viste seg å skyldes levering av mikrobielt forurenset drikkevann fra Kleppe vannverk, og ...
  • Valg av gjennomføringsmodell for tunneler 

   Bruland, Amund; Grøv, Eivind (Conference object, 2022)
   Forfatterne har ved en rekke anledninger vært involvert i å evaluere metodevalg for tunnelprosjekter. Ofte er situasjonen slik at en byggherre har kommet dithen at man av ulike årsaker må gjøre en evaluering av valg av ...
  • Validity of the NTNU Prediction Model for D&B Tunnelling 

   Jakobsen, Pål Drevland; Grøv, Eivind; Bruland, Amund; Gjengedal, Sondre (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) has since the early 1970s published prediction models for estimated production rates, time consumption, and costs for rock works. Since the early development of the ...