• Evacuation of an Hyperloop pod in a long tunnel 

   Lyngby, Narve; Grøv, Eivind; Myklebust, Thor (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   One of the main challenges when designing an Hyperloop tube and pod is evacuation of people inside the pods, especially in long tunnels. Use of long tunnels becomes relevant for Hyperloop in "mountainous areas" like Norway. ...
  • Grønn anleggssektor for bærekraftig infrastruktur 

   Grøv, Eivind (Lecture, 2017)
  • Litteraturundersøkelse -Selvredning i vegtunneler. Erfaringer med bruk av redningsrom 

   Jenssen, Gunnar; Roche-Cerasi, Isabelle; Hoem, Åsa Snilstveit; Grøv, Eivind (SINTEF Rapport;2017:00523, Research report, 2017)
  • Sementbasert berginjeksjon. Sluttrapport fra prosjektet TIGHT 

   Grøv, Eivind; Strømsvik, Helene; Haugsand, Martin Hovda (SINTEF Viten;2, Research report, 2020)
   Fra forordet. Foreliggende rapport er utarbeidet av SINTEF Community på vegne av forskningsprosjektet TIGHT (True Improvement in Grouting High pressure Technology for tunneling). Den er basert på artikler, rapporter og ...
  • Strength and filtration stability of cement grouts at room and true tunnelling temperatures 

   Bohloli, Bahman; Morgan, Elin Katrine; Grøv, Eivind; Skjølsvold, Ola; Hognestad, Hans Olav (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The overall objective of this work, carried out under the research project “True Improvement in Grouting High pressure Technology for tunnelling (TIGHT)” is to understand the behavior of cement grouts under true tunnelling ...
  • Subsea road tunnels in the Faroe Islands 

   Samuelsen, Teitur; Grøv, Eivind (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The Faroe Islands north of Scotland has a disproportionally large number of road tunnels. In addition to 44 km of existing tunnels, two further undersea tunnels totalling 22 km will be completed by 2023. A further 30 km ...
  • Subsea tunnel linking Föglö with the main island in Åland 

   Grøv, Eivind; Høyar, O.; Holmstrøm, H.M. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The paper describes a well considered subsea road tunnel in Åland, Finland which will hopefully start in the very near future. The paper describes partly the socio-economics and public benefits of such a project in Åland ...
  • Tunnelbransjen digitaliseres 

   Grøv, Eivind; Strømsvik, Helene; van Oosterhout, Dirk (Journal article, 2020)
   Som resten av samfunnet, er tunnelbransjen i ferd med å digitaliseres. SINTEF er med på utviklingen, og vi vil se mulighetene dette bringer med seg, i tett og nær kontakt med bransjens aktører.
  • Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk 2019 

   Eikebrokk, Bjørnar; Kvitsand, Hanne Margrethe Lund; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Antonsen, Stian; Gjerstad, Karl Olav; Bruaset, Stian; Salte, Arild; Grøv, Eivind; Aalberg, Asbjørn Lein (SINTEF rapport;2021:00115, Research report, 2021)
   Torsdag 6. juni 2019 ble det oppdaget et utbrudd av mage-tarmsykdom innenfor et geografisk avgrenset område på Askøy. Utbruddet viste seg å skyldes levering av mikrobielt forurenset drikkevann fra Kleppe vannverk, og ...