• Merkeordning for avfall i byggeprosjekter. Definisjon og nøkkelindikatorer. Versjon 1 

   Fufa, Selamawit Mamo; Fjellheim, Kristin; González, Pablo; Magerøy, Kristoffer (SINTEF Notat;46, Research report, 2022)
   Forord. Dette notatet er første versjon til et merkeordningssystem for avfallsreduksjon på byggeplass og presenterer resultater fra forskningsprosjektet ConZerW (Construction Site Zero Waste). Målet med notatet er å tydelig ...
  • Utslippsfrie byggeplasser. State of the art. Veileder for innovative anskaffelsesprosesser 

   Fufa, Selamawit Mamo; Mellegård, Sofie Elisabet; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Flyen, Cecilie; Hasle, Geir; Bach, Lukas; González, Pablo; Løe, Erlend Salberg; Idsøe, Flemming (SINTEF Fag;49, Research report, 2018)
   Forprosjektet om utslippsfrie byggeplasser har hovedfokus på fagfeltene samferdsel og transport og skal bidra til at Oslo kommune kan stille bedre krav til utslippsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser ...