• Analysis of the impact resolution has on load matching in the Norwegian context 

   Sørnes, Kari; Fredriksen, Eyvind; Tunheim, Ketil; Sartori, Igor (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Generation of energy at building level has an increasing interest in Norway, as in rest of Europe. Load matching is the correlation between the buildings generation and load, which in most cases aims at optimization of the ...
  • Bevisste strategier for oppgradering av boligselskaper 

   Löfström, Erica; Hauge, Åshild Lappegard; Mellegård, Sofie Elisabet; Fredriksen, Eyvind; Klinski, Michael (SINTEF Fag;32, Research report, 2015)
   Rapporten sammenfatter resultatene fra forskningsprosjektet BEVISST. Med utgangspunkt i to borettslag og ett sameie har prosjektet testet strategier som kan stimulere boligselskaper til å vedta ambisiøs og energieffektiv ...
  • Etterevaluering av EKSBO-pilotprosjekt. Enebolig i Asker 

   Klinski, Michael; Fredriksen, Eyvind; Sørnes, Kari; Svensson, Anna (SINTEF Rapport (SINTEF Byggforsk);SBF 2016 A0654, Research report, 2016)
   Etterevaluering av EKSBO-pilotprosjekt - Enebolig i Asker. SINTEF Byggforsk har evaluert en enebolig i Asker som var pilot i NFR-prosjektet "Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger", EKSBO. Ikke alle ...
  • Etterevaluering av EKSBO-pilotprosjekt. Enebolig i Asker 

   Klinski, Michae1; Fredriksen, Eyvind; Sørensen, Åse Lekang; Svensson, Anna (SINTEF Notat;23, Research report, 2017)
   SINTEF Byggforsk har evaluert en enebolig i Asker som var pilot i NFR-prosjektet "Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger", EKSBO, med energitiltak gjennomført i 2006 og 2009/10. Ikke alle opprinnelig ...
  • Final report on common definition for nZEB renovation : ZenN: Nearly Zero Energy Neighborhoods : D.1.2 Report 

   Sørnes, Kari; Sartori, Igor; Fredriksen, Eyvind; Martinsson, Fredrik; Romero, Ander; Rodriguez, Francisco; Schneuwly, Patrice (Research report, 2014)
  • Mot karbonnøytrale boligområder : Utforming av bygninger og energiforsyning – erfaringer fra pilotprosjekter i Norge 

   Fredriksen, Eyvind; Andresen, Inger (ZEB Project report;18, Research report, 2014)
   Denne rapporten beskriver resultatene fra et prosjekt hvor vi har gjennomgått og diskutert erfaringer fra et utvalg utbyggingsprosjekter i Norge hvor man har hatt spesielt høye ambisjoner med hensyn til energibruk og ...
  • Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme 

   Hauge, Åshild Lappegard; Sørnes, Kari; Godbolt, Åsne Lund; Kristjansdottir, Torhildur; Sørensen, Åse Lekang; Fredriksen, Eyvind (SINTEF Notat;10, Research report, 2014)
   Hovedresultatene fra prosjektet «Suksessfaktorer for solvarme» Hovedmålet med prosjektet har vært å øke kunnskapen om solvarmeanlegg i Norge gjennom å samle brukererfaringer fra syv private solvarmeanlegg i Oslo-området.
  • Thermal Energy Systems in ZEN: Review of technologies relevant for ZEN pilots 

   Walnum, Harald Taxt; Fredriksen, Eyvind (ZEN Report;3, Research report, 2018)
   This report reviews state-of-the-art on thermal energy systems for neighbourhoods. Main focus is on technologies related to 4th generation district heating (4GDH), biomass combined heat and power (CHP) systems, ground ...
  • Vurdering av EPC/energisparekontrakter i boligselskaper 

   Hauge, Åshild Lappegard; Fredriksen, Eyvind; Klinski, Michael (SINTEF Fag;17, Research report, 2014)
   Rapporten diskuterer bruk av EPC/energisparekontrakter i boligselskaper og er basert på 20 intervjuer av aktører i EPC-bransjen, boligbyggelag og beboere. Rapporten viser at det er vanskelig for EPC-leverandører å finne ...
  • ZEBRA 2020 - Nearly Zero‐Energy Building Strategy 2020. D6.2: Strategies for nZEB market transition on national level 

   Toleikyte, Agne; Cipriano, Jordi; Schimschar, Sven; Kretschmer, David; Guillin, Rodolphe; Klinski, Michael; Pascual, Ramón; Volt, Jonathan; Bointner, Raphael; Santos, Josè; Bean, Frances; De Groote, Maarten; Lapillonne, Bruno; Sebi, Carine; Fredriksen, Eyvind; Kranzl, Lukas; Rajkiewicz, Andrezej (Research report, 2016)