• Artificial Intelligence in the Public Sector: A Study of Challenges and Opportunities for Norwegian Municipalities 

   Mikalef, Patrick; Fjørtoft, Siw Olsen; Torvatn, Hans Yngvar (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The value of Artificial Intelligence (AI) in augmenting or even replacing human decision-making in the organizational context is gaining momentum in the last few years. A growing number of organizations are now experimenting ...
  • Developing an Artificial Intelligence Capability: A Theoretical Framework for Business Value 

   Mikalef, Patrick; Fjørtoft, Siw Olsen; Torvatn, Hans Yngvar (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Despite the claim that Artificial Intelligence (AI) can revolutionize the way private and public organizations do business, to date organizations still face a number of obstacles in leveraging such technologies and realizing ...
  • Digital utvikling i Statped - en etterevaluering av Digitaliseringsprosjektets måloppnåelse 

   Fjørtoft, Siw Olsen; Myhr, Arnhild (SINTEF Rapport;2023:00480, Research report, 2023)
   Rapporten gir et innblikk i den digitale utviklingen som har vært i Statped i perioden 2019-2022. Formålet var å undersøke om Statped hadde nådd de ulike effektmålene som Digitaliseringsprosjektet (internt prosjekt i ...
  • Digitalisering i Statped. Sluttrapport fra følgeforskning. 

   Fjørtoft, Siw Olsen; Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Midtgård, Trude Mariane; Gjøsund, Gudveig (SINTEF Rapport;2020:00334, Research report, 2020)
   Digitaliseringsprosjektet i Statped har vært et omfattende prosjekt med varighet over to år. Fokus har vært på innføring av nye digitale arbeidsmåter internt og utvikling av digitale tjenester eksternt, som svar på ...
  • Evaluering av digital praksis i stjørdalsskolen - Resultater fra spørreundersøkelser til foresatte og lærere 

   Fjørtoft, Siw Olsen (Research report, 2023)
   Lærere i stjørdalsskolen ser potensialet i digitale læringsteknologier for å berike undervisningen og å gjøre individuelle tilpasninger til elevene. De er tilfredse med tilgangen til digitale læremidler, men misfornøyde ...
  • Fagfornyelsen, profesjonsfellesskap og partssamarbeid 

   Øyum, Lisbeth; Fjørtoft, Siw Olsen; Letnes, Mari-Ann; Dahl, Thomas; Caspersen, Joakim (SINTEF Rapport;2022:00963, Research report, 2022)
   Prosjektet gir innsikt i hvordan profesjonsfelleskap i grunnskoler og videregående skoler jobber for at elevene skal oppleve Fagfornyelsens intensjoner, og hvordan lokale skolemyndigheter, skoleledelse, lærere og ...
  • Først og fremst. Behovsdrevet og brukerstyrt digital læringsteknologi for førstehjelp 

   Landmark, Andreas D.; Dahl, Tone Lise; Fjørtoft, Siw Olsen; Storlykken, Olve; Halvorsen, Marit Røed; Stundal, Kjersti; Rønning, Yngve (SINTEF Rapport;2022:00983, Research report, 2022)
   Først og fremst var et innovasjonsprosjekt med mål om å utvikle og ta i bruk en behovsdrevet og brukerstyrt digital læringsteknologi for å øke digital kompetanse i den norske skolen. Teknologien fra prosjektet skulle også ...
  • Jobbobservasjon i VR. Et pilotprosjekt. 

   Fjørtoft, Siw Olsen; Petersen, Per Storrø; Nikolaisen, Linn Marita (SINTEF Rapport;2023:01058, Research report, 2023)
   Mange bransjer sliter med å rekruttere arbeidstakere. Det er gap mellom arbeidslivets behov og kompetansen som befolkningen besitter. Utdanningsvalg, arbeidstrening og informasjon om hvilke muligheter som finnes, er ...
  • Læringsbrett til alle elevene. Evaluering av bruk av læringsteknologier i Malvik-skolene. 

   Fjørtoft, Siw Olsen; Petersen, Sobah Abbas; Petersen, Per Storrø (SINTEF Rapport;2023:00025, Research report, 2023)
   Rapporten gir innsikt i muligheter og utfordringer ved innføring og bruk av 1:1 læringsbrett til alle elever og lærere i en kommune. Forskningsprosjektet hadde tre overordnede mål basert på kommunens behov: - Evaluere bruk ...
  • Monitor 2019 - En deskriptiv kartlegging av digital tilstand i norske skoler og barnehager 

   Fjørtoft, Siw Olsen; Thun, Sylvi; Buvik, Marte Pettersen (SINTEF rapport;2019:00877, Research report, 2019)
   Monitor 2019 er en kartlegging av digital tilstand i norske skoler og barnehager. Våre hovedfunn på skole er at den digitale praksisen er regulert ut ifra didaktiske vurderinger, læringsmål og alder på elevene. Elever og ...
  • Nær og fjern. Læreres erfaringer med digital hjemmeskole våren 2020. 

   Fjørtoft, Siw Olsen (SINTEF rapporter;2020:00805, Research report, 2020-08-19)
   Våren 2020 var ganske annerledes enn de fleste kunne ha forestilt seg. Skolene ble midlertidig stengt, og de fleste elever og lærere jobbet hjemmefra. Hensikten med studien var å se på hvordan den digitale hjemmeskolen ...
  • Students' perspectives on learning with tablets – A case study of a Norwegian municipality 

   Fjørtoft, Siw Olsen (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Digital technology has undeniably become more important in children's and young people's school life. In just a few years, the coverage rate of digital equipment has become very high, and 1:1 classroom is the new norm from ...