• Heart rate and swimming activity as stress indicators for Atlantic salmon (Salmo salar) 

   Svendsen, Eirik; Føre, Martin; Økland, Finn; Gräns, Albin; Hedger, Richard David; Alfredsen, Jo Arve; Uglem, Ingebrigt; Rosten, Carolyn; Frank, Kevin; Erikson, Ulf Gøran; Finstad, Bengt (Journal article; Peer reviewed, 2021-01-30)
   We investigated the relationship between telemetry measurements of heart rate and swimming activity and the physiological status in farmed Atlantic salmon (Salmo salar) to assess the potential to use telemetry measurements ...
  • Innsamling og sammenstilling av relevant kunnskap om Sognefjorden. 

   Solbakken, Roar; Henriksen, Kristian; Reitan, Kjell Inge; Arff, Johanne; Ellingsen, Ingrid H.; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Robertsen, Grethe; Finstad, Bengt; Aas, Øystein; Johnsen, Bjørn Ove (SINTEF Fiskeri og havbruk;A20471, Research report, 2011-09-20)
   Rapporten er utarbeidet av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning. Rapporten har kartlagt status og kunnskapshull relatert tit Sognefjorden på områdene: • Akvakultur • Anadrom laksefisk ...
  • Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017. Rapport fra ekspertgrupper for vurdering av lusepåvirkning 

   Nilsen, Frank; Ellingsen, Ingrid H.; Finstad, Bengt; Jansen, Peder A (Research report, 2017)
   Ekspertgruppen ble i mars 2017 oppnevnt for ett år for å foreta en vurdering av lakselusindusert dødelighet på villfisk i 13 produksjonsområder i Norge. En foreløpig rapport basert på data fra 2016 ble levert i april 2017 ...