• Experiences with CLT Construction in Norway 

   Wahlstrøm, Simen; Gullbrekken, Lars; Elvebakk, Kristin; Kvande, Tore (Peer reviewed; Conference object; Journal article, 2020)
   The use of cross-laminated timber (CLT) elements in buildings is an innovative and upcoming construction method. In Norway, due to its eco-friendly potential, more widespread use of the method is expected despite limited ...
  • Flere fordeler ved ombygging til fordrøyende tak 

   Elvebakk, Kristin (Journal article, 2018)
   Blågrå og blågrønne tak er blitt viktige bidrag til overvannshåndtering og bedre luftkvalitet i byene. Det er også mulig å bygge slike tak når man oppgraderer bygninger.
  • Fuktsikre løsninger for yttervegger av massivtre 

   Elvebakk, Kristin; Geving, Stig (Journal article, 2022)
   Nye beregninger og laboratoriemålinger gir grunnlag for råd om sperresjikt mellom massivtre-elementer og utenpåliggende isolasjon.
  • Klimafotspor fra byggematerialer ved ambisiøs oppgradering av boligblokker 

   Skaar, Christofer; Elvebakk, Kristin; Skeie, Kristian (SINTEF Notat;27, Research report, 2018)
   Formålet med dette prosjektet er å frambringe ny kunnskap om CO2-utslipp fra byggematerialer ved rehabilitering av boligblokker fra 1980- og 1990-tallet. Disse bygningene er i liten grad rehabilitert eller oppgradert, ...
  • Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse i plan- og byggeprosessen 

   Sivertsen, Edvard; Elvebakk, Kristin; Kvande, Tore; Time, Berit (Klima 2050 Report;12, Research report, 2019)
   Klimatilpassede bygninger og bygningskonstruksjoner benyttes som fellesbetegnelse for konstruksjoner som planlegges, prosjekteres og utføres for å motstå ulike typer ytre klimapåkjenning – fra nedbør, snøavlagring, vind, ...
  • Ombygging til blågrønne og blågrå tak | Problemstillinger og sjekklister 

   Elvebakk, Kristin; Time, Berit; Skjeldrum, Petter Martin; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;10, Research report, 2018)
   Forord. Denne anvisningen synliggjør hvilke forhold som må ivaretas ved etablering av blågrønne og blågrå tak på eksisterende tak. Den omhandler viktige forhold som må vurderes og tas hensyn til i oppstartsfasen, ...
  • Rammeverk for klimatilpassing av bygningar 

   Kvande, Tore; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Sivertsen, Edvard; Gaarder, Jørn Emil; Elvebakk, Kristin (Klima 2050 Report;40, Research report, 2023)
   Forord. Denne rapporten presenterer eit rammeverk for klimatilpassing av bygningar. Rammeverket er meint å framheve myndigheitskrava til klimatilpassing, å vise til verktøy som kan vere til nytte for å verifisere at valte ...
  • Thermal conductivity of high-performance insulation - a laboratory study. Realistic design values for use in energy-efficient buildings. 

   Sletnes, Malin; Elvebakk, Kristin; Gaarder, Jørn Emil; Rognvik, Egil; Grynning, Steinar (Journal article; Peer reviewed; Conference object, 2019)
   Aerogel insulation blankets could be the solution to some of the challenges encountered when designing (energy efficient) buildings. However, uncertainties regarding performance in different applications and environments ...