• Bioeconomic Clusters—Background, Emergence, Localization and Modelling 

   Valdes, Gerardo Alfredo Perez; Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Ellingsen, May-Britt; Teräs, Jukka; Werner, Adrian (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Industrial Clusters, especially those based on biologically sourced materials and their derivative products, can play an important role in the global shift to more sustainable production methods and ecological economic ...
  • Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene 

   Haugstveit, Ida Maria; Skjetne, Jan Håvard; Walderhaug, Ståle; Antonsen, yngve; Ellingsen, May-Britt; Håheim-Saers, Nils; Heggelund, Yngve (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om hvordan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen SAR i Nordområdet. Prosjektgruppa har arbeidet ut ifra en menneske-teknologi-organisasjon (MTO) ...