• A Machine Vision System for Robust Sorting of Herring Fractions 

   Guttormsen, Erik; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Gravdahl, Jan Tommy; Mathiassen, John Reidar Bartle (Journal article; Peer reviewed, 2016-07-16)
   Among the rest raw material in herring (Clupea harengus) fractions, produced during the filleting process of herring, there are high-value products such as roe and milt. As of today, there has been little or no major effort ...
  • Automatisk bløgging av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy" 

   Toldnes, Bendik; Erikson, Ulf Gøran; Salomonsen, Cecilie; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26238, Research report, 2014-07-15)
   Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk pa snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle ...
  • Automatisk singulering og kvalitets­sortering i produksjonslinje for hel laks - Sluttrapport FHF-prosjekt 900847 

   Westavik, Harry; Øye, Elling Ruud; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A27678, Research report, 2016-05-11)
   Prosjektet startet i 2013 med målsettingen; å utvikle konsept for automatisk singulering, orientering og sortering av hel laks basert på ytre kvalitetsparametere. Konseptene som utvikles i dette prosjektet skal sannsynliggjøre ...
  • Automatisk veiing av pelagisk fisk ombord Fase 1 - Sluttrapport 

   Eilertsen, Aleksander; Aursand, Ida Grong; Mathiassen, John Reidar Bartle; Øye, Elling Ruud (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A27568, Research report, 2016-04-14)
   Prissetting (kr/kg) av pelagisk fisk er i stor grad basert på individvekt og fastsatte vektklasser. Det er derfor av stor betydning å ha et godt estimat på vektfordelingen av fisken i hele verdikjeden. Det gjelder fra ...
  • Fremtidens teknologi for håndtering av pelagisk fangst ombord 

   Aursand, Ida Grong; Sævik, Rita; Ervik, Espen; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Fossum, John André; Gjelseth, Leif Roger (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27191, Research report, 2015-11-02)
   Et nytt system for kjøling, lasting og lossing av pelagisk fisk er installert om bord på Christina E. Lasting og lossing er basert på henholdsvis under- og overtrykk. Flere forskningstokt er gjennomført for å utvikle ny ...
  • GRIBBOT - Robotic 3D vision-guided harvesting of chicken fillets 

   Misimi, Ekrem; Øye, Elling Ruud; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Åsebø Berg, Olav; Gjerstad, Tone Beate; Buljo, Jan Olaf; Skotheim, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   In Norway, the final stage of front half chicken harvesting is still a manual operation due to a lack of automated systems that are suitably flexible with regard to production efficiency and raw material utilisation. This ...
  • GRIBBOT - Robotic 3D vision-guided harvesting of chicken fillets 

   Misimi, Ekrem; Øye, Elling Ruud; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Åsebø Berg, Olav; Gjerstad, Tone Beate; Buljo, Jan Olaf; Skotheim, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   In Norway, the final stage of front half chicken harvesting is still a manual operation due to a lack of automated systems that are suitably flexible with regard to production efficiency and raw material utilisation. This ...
  • iProcess - Total utilization of raw materials in the supply chain for food with a bio-economical perspective - 2019:01041 

   Tveit, Guro Møen; Salomonsen, Cecilie; Misimi, Ekrem; Aursand, Marit; Eilertsen, Aleksander; Courtade, Magali (SINTEF Ocean AS rapporter;2019:01041 A, Research report, 2019-10)
   Main objective Develop novel concepts and methods for flexible and sustainable food processing in Norway – that are to cope with small volume series and high biological variation of the existing raw materials – to enable ...
  • Overpumping av makrell (Ill) Effekt pa fangstkvalitet, resultater fra tokt 2014 

   Digre, Hanne; Tveit, Guro Møen; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26559, Research report, 2014-12-18)
   Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et annet fartøy (overpumping). Dette er 3. ...
  • Overpumping av makrell - Effekt på fangstkvalitet - Sammendrag av resultater fra tokt gjennomført i 2012, 2013 og 2014 

   Tveit, Guro Møen; Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26694, Research report, 2015-02-10)
   Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et an·net fartøy (overpumping) etter at pumping ...
  • Utvikling av beste praksis for pumping av pelagisk fisk 

   Tveit, Guro Møen; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Digre, Hanne (SINTEF Ocean;OC2017 A-069, Research report, 2017-03-15)
   Hensikten med prosjektet har vært å klarlegge og komme med anbefalinger for forbedringsområder for pumping- og overpumping av makrell basert på tidligere gjennomførte prosjekter, tilgjengelig litteratur og følgende ...