• 1st RE-food Symposium - Goa, India, Feb. 2018 - Sustainable technologies for Food processing and preservation 

   Eilertsen, Aleksander Børresen; Thakur, Maitri; Widell, Kristina Norne; Tveit, Guro Møen (SINTEF Ocean rapporter;OC2018:00680, Research report, 2018-06-20)
   There is an urgent need to provide food and feed ingredients for the growing world population while tackling the problem of food loss at a global scale at the same time. Solutions for reducing food loss and strengthening ...
  • CYCLE - Total utilization of raw materials in the supply chain for food with a bio-economical perspective 

   Eilertsen, Aleksander Børresen; Aursand, Marit; Carvajal, Ana Karina (SINTEF Ocean reports;2017:00859 A, Research report, 2017-12-27)
   The CYCLE project aims to achieve total utilization of raw material from fish, chicken and vegetables. This will be carried out by means of the development of new bioprocesses and technological solutions, combined with ...
  • Identifikasjon av lakseindivider — Biometri fase 1 (SalmID) 

   Eilertsen, Aleksander Børresen; Dyrstad, Jonatan Sjølund; Bondø, Morten Steen (SINTEF Ocean reports;OC2017 A‐178, Research report, 2017-10-04)
   I lakseindustrien er fleksibilitet svært viktig for å kunne levere et mangfold av produkter til konsumentene, på en effektiv og lønnsom måte. På samme tid ønskes det å utnytte råvaren (fisken) på den beste og mest optimale ...
  • Utvikling av system for automatisk prøvetaking og vektestimering av pelagisk fisk ombord på fiskefartøy 

   Aursand, Ida Grong; Eilertsen, Aleksander Børresen; Toldnes, Bendik; Mathiassen, John Reidar Bartle; Salomonsen, Cecilie; Bondø, Morten Steen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24002, Research report, 2013-02-22)
   Rapporten oppsummerer resultatene fra Fase I av HIF-prosjektet "Utvikling av system for vektestimering av pelagisk fisk ombord". I Fase I er det utviklet prinsipp for representativt prøveuttak av fisk, prinsipp for infeed ...
  • Vektestimering av enkeltfisk ombord 

   Aursand, Ida Grong; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André; Eilertsen, Aleksander Børresen; Salomonsen, Cecilie (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22527, Research report, 2012-03-12)
   Prissetting av pelagisk fisk er i stor grad basert på individvekt og fastsatte vektklasser. Det er derfor av stor betydning å ha et godt estimat på vektfordelingen til fisken i hele verdikjeden, fra fangst til produkt - ...