• Forurensingsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med vanntilsigsområde 

   Haaland, Ståle Leif; Bechmann, Marianne; Eikebrokk, Bjørnar; Eregno, Fasil; Greipsland, Inga; Heistad, Arve; Paruch, Adam; Paruch, Lisa; Riise, Gunnhild; Rohrlack, Thomas; Turtumøygard, Stein (NIBIO Rapport;120, Research report, 2018)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Bergen kommune i forbindelse med prosjektet «Forurensingsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med vanntilsigsområde». Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom NIBIO, NMBU ...
  • Hygieniske barrierer i koaguleringsanlegg 

   Eikebrokk, Bjørnar (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Drikkevannsforskriften stiller krav om tilstedeværelse av minst to hygieniske barrierer i alle godkjenningspliktige vannforsyningssystemer. Veilederen til drikkevannsforskriften angir at den enkelte vannbehandlingsmetode ...
  • Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk 2019 

   Eikebrokk, Bjørnar; Kvitsand, Hanne Margrethe Lund; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Antonsen, Stian; Gjerstad, Karl Olav; Bruaset, Stian; Salte, Arild; Grøv, Eivind; Aalberg, Asbjørn Lein (SINTEF rapport;2021:00115, Research report, 2021)
   Torsdag 6. juni 2019 ble det oppdaget et utbrudd av mage-tarmsykdom innenfor et geografisk avgrenset område på Askøy. Utbruddet viste seg å skyldes levering av mikrobielt forurenset drikkevann fra Kleppe vannverk, og ...
  • UV-desinfeksjon av drikkevann 

   Eikebrokk, Bjørnar (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Flere vannverk har problemer med sine UV-desinfeksjonsanlegg. Problemene er i hovedsak knyttet til mangelfullt dimensjoneringsgrunnlag (vannmengde, vann- og strømkvalitet), underdimensjonering, svakheter i elektronikk og ...
  • Vurdering av mikrobiologiske analysemetoder for å dokumentere mikrobiell barriereeffekt i partikkelfjerningstrinnet på vannbehandlingsanlegg 

   Wennberg, Aina Charlotte; Eikebrokk, Bjørnar; Myrmel, Mette; Hageskal, Gunhild; Hem, Lars John (NIVA-rapport;, Research report, 2020)
   Det er gjennomført innledende tester med flowcytometri og DNA-baserte metoder for å kartlegge om slike metoder er bedre egnet til in-situ målinger og vurderinger av vannbehandlingsanleggs hygieniske barrierer enn de metodene ...