• Utvikler kunnskapsportal for overvann 

      Sivertsen, Edvard; Drageset, Anine (Journal article, 2017)
      Kunnskapsportalen ovase.no har sitt utspring i en studentgruppe ved NTNU våren 2015, og har siden blitt utviklet gjennom ulike fag- og studentgrupperinger. Klima 2050 tar nå over ansvaret for videreutviklingen av portalen, ...